Tema

Lägre lärarkompetens på fristående skolor kompenseras av elevernas hemmiljö

Elever på fristående skolor har en lägre andel behöriga lärare. Trots detta har de i en internationell läsundersökning visat sig har bättre läsförmåga än elever på kommunala skolor. Analyser visar dock att de bättre läsresultaten på fristående skolor beror på elevernas hemmiljö.

Eva Myrberg har i sin doktorsavhandling i pedagogik studerat om fristående skolor erbjuder bättre läsundervisning under de tidiga skolåren. I en studie av 10 000 elever i årskurs 3, med data från den internationella läsundersökningen PIRLS, visade resultaten att elever i fristående skolor hade bättre läsresultat. Denna fördel berodde dock på social snedrekrytering. Elever på fristående skolor hade i genomsnitt bättre utbildade föräldrar, som redan under förskoleåren gjort sina barn bekanta med skriftspråket och som sedan hjälpt dem att utveckla sin läskunnighet.

Sedan den svenska skolan kommunaliserades och avreglerades i början av 1990-talet har det debatterats om fristående skolor kan erbjuda bättre undervisning. Man har hoppats på att entusiasm hos lärarna och nya pedagogiska grepp skulle kunna öka skolans effektivitet även om lärarna i många fall saknar behörighet.

I denna undersökning där de fristående skolorna har behandlats som en grupp, visade sig dock inte något sådant samband. När man jämför elevers läsprestationer finner man istället bättre resultat för den grupp av elever som har lärare med formell behörighet riktad mot de tidiga skolåren oavsett skolform. Medan elever i fristående skolor hade genomsnittligt högre andel välutbildade föräldrar, hade istället elever på kommunala skolor genomsnittligt högre andel lärare med utbildning riktad mot de yngre skolåren. Elever på fristående skolor skulle alltså ha ännu bättre läsförmåga om de hade lika hög andel lärare med formell behörighet som man har på kommunala skolor.

Avhandlingens titel: Fristående skolor – effekter på 9-10-åriga elevers läsförmåga
Opponent: Professor Mats Ekholm, Karlstad universitet

Kontaktinformation
Författare: Eva Myrberg, institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Eva.Myrberg@ped.gu.se

Lägre lärarkompetens på fristående skolor kompenseras av elevernas hemmiljö

 lästid ~ 1 min