Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2006

Kraftsamling om forskningens framtid- inbjudan till debatt om forskningspolitiken

Satsning på kvalificerad forskning är nödvändig för att Sverige ska behålla sin starka industri, jobben och välfärden. Ändå är det relativt tyst om forskningsfrågorna i den politiska debatten inför valet i höst. Onsdag den 10 maj bjuder Karolinska Institutet in till en debatt med representanter för riksdagens partier – i syfte att lyfta forskning och innovation på den politiska agendan.

Debatten är en gemensam aktion från tiotalet lärosäten, organisationer och företag. Den är uppföljningen på en hearing om forskningspolitiken som anordnades på Karolinska Institutet den 16 mars i år, där forskningens villkor och framtida behov belystes av ur olika perspektiv. De slutsatser som drogs vid hearingen i mars ligger delvis till grund för dialogen med politikerna denna gång.

– Ett litet land som Sverige kan inte luta sig tillbaka och nöja sig med gamla framgångar när det gäller forskning och innovation. Vi måste satsa ordentligt nu för att säkra vår välfärd och konkurrenskraft om fem, tio år, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet och initiativtagare.

De riksdagspolitiker som valts ut av sina respektive partier att delta i debatten är:
Sören Wibe (s)
Chatrine Pålsson (kd)
Peter Danielsson (m)
Ulf Nilsson (fp)
Håkan Larsson (c)
Britt-Marie Danestig (v)

Auditoriet kommer att bestå av särskilt inbjudna personer med stort intresse för och inflytande över hur forskningsfrågorna hanteras i vårt land – och som kan fungera som talespersoner för sina verksamhetsområden. Moderator är den mycket rutinerade debattledaren och samhällsjournalisten Ulf Wickbom.

Tid: onsdag 10 maj, klockan 13.00-14-30.
Plats: Karolinska Institutet, sal Rockefeller, Nobels väg 11, Solna.
Anmälan för journalister: katarina.sternudd@ki.se

Kraftsamling om forskningens framtid arrangeras av: Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Vinnova, Apotekarsociteten, SwedenBio, Invest in Sweden Agency, Läkemedelsindustriföreningen, Kungliga Vetenskapsakademien, Karolinska Universitetssjukhuset, Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, Vetenskap & Allmänhet, Naturvetareförbundet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, SACO och TCO.

Kontaktinformation
För ytterligare frågor, kontakta:
Professor Maria Anvret, chef för Strategy and Development Office, Karolinska Institutet, tfn 08-524 863 23, e-post maria.anvret@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, 070-224 83 95,
e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera