Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2006

Psykologiskt krävande arbete kan leda till muskelbesvär

Höga krav i arbetet och hög psykologisk arbetsbelastning kan vara kopplat till muskelbesvär i nacke, skuldra och rygg, visar ny avhandling.

Doktoranden Pernilla Larsman har genomfört sitt avhandlingsarbete vid Arbetslivsinstitutet i Göteborg och Göteborgs universitet. Hon har utgått från enkätundersökningar bland anställda vid svenska industriföretag, äldre kvinnliga datoranvändare i fyra europeiska länder och anställda inom barn- och äldreomsorg i Sverige.

I studierna testades relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och muskelbesvär. Resultaten presenteras i avhandlingen On the relation between psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms: A structural equation modeling approach.
– Det finns en koppling mellan upplevelsen av krav i arbetet och psykologisk arbetsbelastning och muskelbesvär i nacke, skuldra och rygg. Upplevd stress och trötthet kan vara viktiga mekanismer för uppkomsten av muskelbesvär, säger Pernilla Larsman som hoppas att forskningen kan leda till förändringar inom arbetslivet.
– Det handlar om att se över den psykologiska arbetsbelastningen och att se till att faktorer som leder till stress ligger på rimliga nivåer, säger Pernilla Larsman.
Avhandlingens titel: On the relation between psychosocial work environment and musculoskeletal symptoms: A structural equation modeling approach
Fakultetsopponentens namn: Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborg
Tid och plats för disputation: Fredagen den 5 maj 2006, kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Pernilla Larsman, tel. 031-773 1672(arb.)
e-post:.pernilla.larsman@psy.gu.se
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera