Artikel från Linköpings universitet
28 april 2006

Framtiden kräver ständigt lärande vuxna

Framtiden går inte att förutsäga. Vi ser den som ständigt föränderlig. Därför måste människorna också vara ständigt förändringsbenägna. Så skapas idén om ett livslångt lärande, enligt en ny avhandling om vuxnas lärande.

Ett livslångt lärande för alla människor är ett högt prioriterat mål i Sverige. För det ändamålet har flera satsningar gjorts på vuxenutbildning i olika former, från grundandet av KomVux 1967 till 1990-talets kunskapslyft och lärcentra.

– Vi tar för givet att alla kan och ska ha del av ett livslångt lärande, säger Andreas Fejes, som har gjort en avhandling, den första som läggs fram vid forskarskolan Vuxnas lärande. Det är viktigt för att Sverige som nation ska kunna konkurrera. Vi behöver en välutbildad och flexibel befolkning.

Andreas Fejes har analyserat svenska statliga utredningar om vuxenutbildning och högre utbildning från 1920-talet och framåt. Han visar att tanken om ett livslångt lärande är relativt ny. På 1950-talet talade man om en begåvningsreserv, dvs. människor som skulle kunna tillgodogöra sig en utbildning om de fick chansen. Men det gällde långt ifrån alla. 1990-talets tanke om att alla kan utbildas sig är historiskt ny.

Andreas Fejes visar också hur en individualiserad styrningsmodell har ersatt tidigare epokers statliga styrning. Idag detaljstyr inte längre staten utbildningssystemen, utan allt mer överlåts på individens egna val. Vår vilja att ständigt lära ska uppmuntras, men det är vi själva som fattar beslut. Vi har gått från social ingenjörskonst till självreglering, från den sociala styrande staten till den möjliggörande.

– Tidigare under 1900-talet utgick man ifrån att framtiden kunde planeras. Staten fick då en styrande funktion, det gick att fatta gemensamma beslut som påverkade framtiden.

– Idag är utgångspunkten att framtiden inte går att förutsäga. Det enda vi vet är att den är föränderlig, och därför måste individerna också vara ständigt föränderliga. Lärande blir en central politisk strategi för att möta framtiden.

Kontaktinformation
Andreas Fejes disputerar den 5 maj. Avhandlingen heter Constructing the adult learner – a governmentality analysis. Telefon till Andreas Fejes 013-282136 eller 0736-185553, e-post: andfe@ibv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera