Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2006

Funktionshindrades villkor i samhällslivet

Hur ser det ut med rättigheter, respekt och inflytande för funktionshindrade?Det är frågor som årets Socialtjänstforum i Göteborg den 25-26 april tar upp på temat Ett liv som andras.

Var står forskningen idag? Hur varierar omsorg och stöd till funktionshindrade i svenska kommuner? Vilken roll spelar anhörig- och handikapporganisationerna idag? Hur fungerar arbetsmarknaden för människor med funktionshinder? Hur ser de framtida behoven ut? Statsrådet Berit Andnor inleder konferensen med att tala om de handikappolitiska målen och dess betydelse för forskningen.

– De funktionshindrades fulla delaktighet i samhälle och arbetsliv är viktiga mål för handikappolitiken. Det är också angelägna frågor för forskningen , vilket Handikapp-förbundens samarbetsorgan (HSO) nyligen pekade på i en rapport. Under de senaste åren har Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) successivt ökat sitt stöd till handikappforskning, som nu uppgår till nära 20 miljoner per år. Övriga forskningsfinansiärer bidrar tillsammans med ungefär lika mycket. Det är nu dags att skörda frukterna av denna satsning, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS.

Socialtjänstforum äger rum på Scandic Crown Hotel i Göteborg den 25-26 april. Konferensen har som syfte att främja och fördjupa dialogen mellan forskare och praktiker. Frågor om välfärd och omsorg, men även om forskningsresultat och dess praktiska användbarhet finns på agendan. Denna hittills årliga konferens arrangeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) i samarbete med Göteborgs universitet. Programmet finns på FAS hemsida http://www.fas.se/konferenser/2005/socialtjanstforum2006.asp .

Ytterligare information:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd. ___________________________________________________________

Kontaktinformation
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm, tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se
www.fas.se
Org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera