Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2006

Nya metoder förenklar analys av muskelsignaler

Belastningsskador och arbetsrelaterade muskelsjukdomar är idag tyvärr ganska vanligt. För att förstå orsaken till dessa problem krävs forskning och det finns ett behov av enkla metoder som kan användas i denna forskning. Nils Östlund presenterar metoder som kan användas för att analysera de signaler som genereras vid muskelarbete i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 28 april.

När en muskel arbetar pågår det jonvandringar längs muskelfibrerna. Dessa jonvandringar kan man mäta som en elektrisk signal och kallas då elektromyogram. Vid vissa sjukdomar mäter man elektromyogram med hjälp av nålar som man sticker in i muskeln. Vill man undersöka hur muskeln arbetar under rörelse eller under en längre tid brukar man istället använda sig av elektroder som man placerar på huden ovanför muskeln.

Den signal man mäter på huden är väldigt komplex och det är svårt att få information om enskilda muskelfibrer. Nils Östlund har i sin avhandling utvecklat metoder som gör det enklare att få information om enskilda muskelfibrer från elektromyogram som man har registrerat med hudelektroder. Han har även utvecklat metoder för att bedöma muskeltrötthet och för att hitta det ställe där nerverna ansluter till muskelfibrerna.

Nils Östlund är född och uppvuxen i Skellefteå och bor idag i Sikeå Hamn, Robertsfors.

En porträttbild på Nils Östlund finns för nedladdning på http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Fredagen den 28 april försvarar Nils Östlund, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet samt medicinsk teknik och informatik, Norrlands universitetssjukhus, sin avhandling med titeln: Adaptive signal processing of surface electromyogram signals. Svensk titel: Adaptiv signalbehandling av elektromyografiska signaler. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 244, byggnad 7, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Leif Sörnmo, Institutionen för elektrovetenskap, Lunds universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Nils Östlund på e-post nils.ostlund@vll.se eller telefon 090-785 40 37.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera