Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2006

Pengar till mjukvaruforskning

Två nya forskningsprojekt i programvaruteknik har beviljats finansiering från Vinnova. Projekten handlar om integration av de olika datorsystemen i vården och en metod att bedöma hur mycket testning som krävs av programvara som delvis har förbättrats eller uppgraderats.

Det är i båda fallen LUCAS, Centrum för Industriell Programvaruteknik i Lund, som har fått stöd av Vinnova inom ett ramforskningsprogram kallat NetProg. Samarbetspartnern i det ena projektet är Region Skåne och Lunds universitetssjukhus och i det andra Sony Ericsson.
Bakgrunden till vårdprojektet är att antalet tekniska och administrativa system i vården växer. De kommer från olika leverantörer vid olika tidpunkter, bygger på olika plattformar och använder olika teknik för kommunikation. Syftet med projektet är att skapa en smidigare, bättre integrerad arbetsmiljö för de vårdanställda genom att göra det möjligt för de olika systemen att kommunicera med varandra.
Det andra projektet kallas UPPREPA, vilket står för “UPskalning av Prioriterad Regressionstestning i ProduktlinjeArkitektur”. Där är bakgrunden att programvaran (mjukvaran) som ingår i industriprodukter idag ofta utgör en stor del av kostnaden för dessa. När nya versioner eller produkter tas fram vill man därför återanvända så mycket som möjligt av den gamla programvaran. För att säkerställa att det nya och det gamla fungerar ihop krävs det omfattande tester. Dessa är emellertid också dyra att genomföra och UPPREPA ska hitta ett system att systematiskt välja ut vilka tester som är nödvändiga, så att man balanserar risken för kvarvarande fel mot kostnaderna för att finna dem.
För att klara de två projekten behöver tre nya doktorander anställas. I dagsläget har 18 personer från tio länder sökt dessa tjänster. En har sin bakgrund i LTH.

Kontaktinformation
För mer information och kontaktuppgifter, se: http://www.lucas.lth.se/about/media/060410.shtml

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera