Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2006

Barrskogarna också storproducenter av luftburna partiklar

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Science beskrivs barrskogen som ett naturligt system med förmåga att skapa sina egna partiklar. Resultaten har stor betydelse då partiklarna i vår omgivningsluft påverkar både klimatet och människors hälsa. Partiklarna i luftföroreningarna beräknas orsaka omkring 200 000 förtida dödsfall bara i Europa.

– Det är viktigt att förstå hur det naturliga innehållet i vår omgivningsluft skulle vara utan luftföroreningar för att kvantitativt kunna uppskatta luftföroreningarnas påverkan på klimat och hälsa, säger Hans-Christen Hansson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet.

Partiklarna i luften påverkar solinstrålningen och molnen så att klimatet blir kallare. En förändring i halten av partiklar och deras förmåga att förändra molnigheten påverkar på så sätt även klimatet.

I artikeln, som bygger på ca fem års mätningar av partiklarnas storlek och antal över de finska skogarna, slås fast att träden sannolikt genom att avge kolväteföreningar själva skapar sin atmosfär och dess partikelhalter.

– Då partiklar antas spela en central roll för den globala strålningsbalansen är resultaten även betydelsefulla för att skapa en bättre bild av hur det framtida klimatet blir med ökande växthusgaser och förändrade partikelhalter. Genom att monitera ett relativt opåverkat system under många år har vi nu bättre möjligheter att skilja mellan de naturliga och mänskligt åstadkomna komponenterna som bidrar till atmosfärens partikelhalt och deras respektive inverkan på hälsa och klimat, säger Hans-Christen Hansson.

Författare till artikeln är P. TUNVED1, H-C. HANSSON1, V-M. KERMINEN2, J. STRÖM1, M. DAL MASO3, H. LIHAVAINEN2, Y. VIISANEN2, P.P. AALTO3, M. KOMPPULA2 AND , M. KULMALA3

Artikeln (“High natural aerosol loading over boreal forests”) publicerad i Science den 14 april 2006

Kontaktinformation
För pressbilder eller övrig information kontakta:
Elisabeth Däcker, informatör, Sektionen för geo- och miljövetenskaper tfn 08-674 78 70, mobil 070-25 42 166 eller e-post elisabeth.dacker@geo.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91 e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera