Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2006

Förnyat stöd till klimatpolitisk forskning

Mistra beviljar fortsättning för forskningsprogrammet Clipore

Målet för Mistras forskningsprogram Climate Policy Research Programme, CLIPORE, är att stimulera samhällsvetenskaplig forskning som kan bidra med vetenskapligt underlag för att föra det internationella samarbetet för att bekämpa klimatförändringarna framåt.

CLIPOREs primära målgrupp är den svenska regeringen och andra internationella beslutsfattare som aktivt och konstruktivt förhandlar i avsikt att möta de utmaningar som klimatproblematiken innebär. Programmet spelar en unik roll eftersom det är ett av få forskningsprogram som innehåller omfattande internationellt forskningssamarbete – forskare från Sverige, Norge, USA och Indien deltar i programmet.

Nu har Mistras styrelse beslutat att programmet ska få en fortsättning efter en första uppbyggnadsfas. Programmet kommer att omfatta forskning om handel med utsläppsrätter och andra styrmedel relaterade till klimatförändringar . Sex forskartjänster har inrättats som fokuserar på ramverk för internationellt samarbete och avtal samt verktyg för implementering av klimatpolitik. Ett Policy Forum finns också där forskare och praktiker möts för dialog om hur klimatarbetet kan föras framåt.

– De internationella utvärderingarna av CLIPORE har visat att programmet är på rätt väg under uppbyggnadsfasen och att man verkligen bidrar med verktyg till det internationella förhandlingsarbetet. Dessutom är programmet på väg att bygga upp en ny svensk forskningskompetens kring dessa frågor, säger Marie Uhrwing, programansvarig på Mistras kansli.

Mistras styrelse beslutade att bevilja drygt 62 miljoner kronor till en andra fas av CLIPORE under perioden 2007-07-01 – 2010-12-31. Styrelsen konstaterade vidare att en långsiktig satsning på programmet eftersträvas för att åstadkomma en svensk forskningskompetensuppbyggnad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera