Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2006

Svensk ishockey slits mellan amatörideal och kommersiella krafter

En gång byggde svensk elitishockey på frivilliga arbetsinsatser och amatörideal. Idag bolagiseras klubbarna, och vinstintressen prioriteras. Men Josef Fahlén, Umeå universitet, visar att flera föreningar fortfarande väljer traditionella organisationsformer och arbetsmetoder.

Samtidigt som svensk idrott ska erbjuda en nyttig fritidssysselsättning för barn och ungdomar, förväntas den även producera elitidrottare som kan konkurrera på internationell toppnivå. Idrottsföreningars traditionella amatörideal, som till exempel rent spel och kamratskap, brottas idag med vinstintressen och krav på framgång från sponsorer och publik. Josef Fahlén vid Umeå universitet har i sitt doktorsarbete studerat professionaliseringen av ishockeyföreningarna i den svenska elitserien.

Han visar att hockeyklubbarnas organisationsstrukturer och arbetsformer har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Idag har vissa föreningar bolagiserats, och det finns både dotterbolag och farmarklubbar. En del av föreningsarbetet har överlåtits till företag, och nya samarbetspartners har tillkommit, såsom sponsorer, mediabolag och olika sorters branschsammanslutningar.

Vissa föreningar har hängt med mer i förändringen än andra, och trycket från sponsorer och publik har hanterats olika på grund av skilda intressen och värderingar. Att flera föreningar fortfarande väljer traditionella organisationsformer och arbetsmetoder pekar enligt Josef Fahlén på att amatöridealen fortfarande hålls högt.

Många personer som arbetar inom de mer professionaliserade föreningarna är positiva till utvecklingen. De känner ett större förtroende för den egna kompetensen, och kan fokusera på färre arbetsuppgifter och därmed göra ett bättre jobb. Möjligheterna till vidareutbildning och att få delta i beslutsprocesser är också större.

Professionaliseringen upplevs dock olika beroende på var i föreningen individen är verksam. Arbetsuppgifter och befogenheter varierar mellan personer som är verksamma på “golvet” och individer högre upp i organisationen, liksom mellan avlönade och frivilliga medarbetare. De skilda upplevelserna resulterar i spänningar, som i vissa fall leder till interna konflikter och kontraproduktiva beteenden.

Fredagen den 21 april försvarar Josef Fahlén, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Structures beyond the frameworks of the rink – On organization in Swedish ice hockey. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Ingemar Wedman, Idrottshögskolan, Stockholm och Högskolan i Gävle.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Josef Fahlén,
pedagogiska institutionen,
Umeå universitet,
e-post: josef.fahlen@pedag.umu.se,
tel: 090-786 55 38

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera