Tema

FramtidsfokusPolitik på kunskapens grund?-en diskussion med utgångspunkt i Ansvarskommitténs uppdrag

Ansvarskommittén har ett omfattande uppdrag. Utredningen ska se över relationen mellan stat, kommuner och landsting och bl a föreslå hur den regionala nivån ska organiseras. Som politisk fråga är den av största vikt. Men samhällsorganisationen är en komplex och långsiktig fråga som kräver betydande kunskap. Hur hanteras sådana frågor i en demokratisk process?-Klarar politiken långsiktiga beslut som är kortsiktigt obekväma?-Står behovet av kunskap i motsättning till ett brett deltagande?-Finns det en risk att den demokratiska legitimiteten kommer i skymundan?

Program

13.00 – 14.30
• Inledning: Den utmanade samhällsorganisationen
Erik Westholm, forskningsledare, Institutet för Framtidsstudier
• Det politiska systemets handlingskraft
Mats Svegfors, landshövding och Ansvarskommitténs ordförande
• Forskning om samhällsstyrning: en kommentar till kommittéarbetets kunskapsförsörjning
Kerstin Sahlin-Andersson, prof, Uppsala Universitet
• En demokrati värd namnet? Beslutsfattande i det åldrande samhällets skugga
Urban Lundberg, fil dr, Institutet för Framtidsstudier

Kaffepaus 14.30-14.50

14.50 – 16.00
Samtal mellan:
Anna Hedborg, generaldirektör, särskild utredare, Socialförsäkringsutredningen
Kerstin Sahlin-Andersson, prof i företagsekomomi, Uppsala Universitet
Mats Svegfors, landshövding, ordförande i Ansvarskommittén
Bengt Westerberg, ordf i Vetenskapsrådet

Tid: Måndagen den 10 april 2006 kl. 13.00 – 16.00.

Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6 i Stockholm (nära Sergels Torg)
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44
senast onsdag 5 april.

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

FramtidsfokusPolitik på kunskapens grund?-en diskussion med utgångspunkt i Ansvarskommitténs uppdrag

 lästid ~ 1 min