Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2006

Ny forskargrupp söker kontakter – både inom och utanför högskolan

Trots att nybildade EM-gruppen på Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) alldeles nyligen startat sin gemensamma verksamhet, är deras forskning inom affärsdesign redan hett eftertraktad.Själva ser medlemmarna sin gruppering som en helt ny möjlighet att bygga broar inom den akademiska världen – men även mellan högskola och profession.- Det finns en stor nyfikenhet ute bland företagen kring vilken forskning som pågår och hur man får kontakt med landets forskare, säger två av gruppens initiativtagare, Nicklas Salomonson och Malin Sundström.

Nicklas Salomonson disputerade hösten 2005 och det är han, tillsammans med lektor Annika Hallberg och doktoranderna Malin Sundström, Christine Lundberg, Tina Ingdahl och Johan Hagberg som ingår i grupperingen.

EM-gruppens utgångspunkt är att studera marknadsmöten. Men begreppet marknad har på senare år fått en ny innebörd, menar gruppen, och kan inte längre enbart definieras som en fysisk plats. Forskargruppen utgår istället från att marknaden utgörs av möten mellan säljare och köpare. Därav gruppens namn, EM-gruppen, som står för Encounters & Markets Research Group.
– Vi vill titta närmare på vad som händer när köpare och säljare möts. Och genom den nya tekniken kan det idag handla om köpare och säljare i hela världen, säger Malin Sundström.

Erkännande av gruppen
Gruppen fick en flygande start hösten 2005, när Malin Sundström, Christine Lundberg och Nicklas Salomonson, beviljades 100 000 kronor i forskningsanslag från HUR, Handelns Utvecklingsråd. Avsikten med HUR-projektet är att genomföra en pilotstudie om handels- och tjänsteutveckling inom distanshandel, med fokus på kundtjänstpersonal i företagen.

I januari publicerade gruppen sin första uppdragsrapport. Och när man i början av 2006 tilldelades 117 000 kronor ur FoU-nämndens extra pott, kändes det som erkännande för den nya forskargrupperingen, menar Malin Sundström.
– Med hjälp av det här bidraget kan vi arbeta mer målfokuserat och intensifiera vårt arbete med att söka externa medel.

Efterfrågade av företag
Visionen för EM-gruppen är att bedriva praktiknära forskning inom handels- och tjänsteföretag – men även inom organisationer och myndigheter.
– Framför allt handlar det om kundintensiva verksamheter. Det kan även gälla arbetsplatser som till exempel Borås lasarett, som verkligen har frekventa kundkontakter, berättar Malin Sundström.

Forskarna i gruppen har stor erfarenhet av nära samarbete med företag genom tidigare och pågående forskning. De vetenskapliga metoder som gruppen vill använda framöver, bland annat konversationsanalys, fokusgrupper, köpexperiment och dagboksberättelser, har de redan praktiserat i tidigare studier.

– Företag ringer och mejlar oss dagligen. De vet inte alltid vad de vill ha hjälp med från början, men under samtalen hittar vi ofta gemensamma intressen, något som kan ge något till båda parter, berättar Malin Sundström.
Hon har just nu pågående samarbetsprojekt med både NetOnNet och Extrafilm. Företagsledningen på fotoföretaget tog själv kontakt med Malin Sundström och bad om hjälp med vikande försäljningssiffror och i mars månad ska hon presentera förslag om förändringar av både teknik och organisation för företaget.

På liknande sätt kontaktades Nicklas Salomonson av både lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborgs stad och Polismyndigheten i Västra Götaland.
– Med utgångspunkt från min tidigare forskning har jag skissat på ett förslag till pilotprojekt för polisen. Och i Göteborg har jag hållit en presentation om min forskning om kundtjänstens roller inför lokalförsörjningsförvaltningen, berättar han. Intresset var stort då ett 50-tal personer deltog och förhoppningsvis kan detta leda till ett forskningsprojekt också.
Han kommer även att hålla en presentation av sin forskning vid CallCenter Institute i Stockholm. Där deltar företagsrepresentanter från såväl callcenterbranschen som företag med egna kundtjänstenheter.
– Det blir ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter med näringslivet, säger Nicklas.

Företagskontakterna är ett av skälen till att EM-gruppen bildades. Ett annat är professionskonceptet och högskolans strävan att skapa uthålliga forskningsmiljöer, i starka forskargrupper. Målet är att göra forskningen vid Högskolan i Borås mer känd.

Ett sätt att nå utanför högskolan är att skapa en egen webbsajt.
– Då kan företagen bli än mer medvetna om vad vi sysslar med och vad vi kan erbjuda. Vi gör gärna studier på ännu fler företag, berättar Niklas Salomonson och Malin Sundström.

Samverkan med forskare
Men det är inte bara professionen som är tänkbara samverkanspartners. EM-gruppen välkomnar även andra forskare, liksom studenter, till sin verksamhet. Gruppen planerar att knyta kontakter med forskare vid Karlstads universitet och vill gärna samverka med andra forskare både inom högskolan och utanför.
– Gemensam forskning genererar mer. Det är viktigt att ha andra att resonera med och inte låsa in sig på sin kammare, säger Nicklas Salomonson och Malin Sundström fortsätter:
– I en grupp blir forskningen helt enkelt roligare och mer produktiv.
– Alla är välkomna, alla som brinner för möten mellan människor, något som vi ser som ett gemensamt, tvärvetenskapligt fenomen. Inom området finns en stor potential om man verkligen vill något och är beredd att jobba hårt. Det här är ett hett ämne just nu.


* Nicklas Salomonson doktorsavhandling handlar om kundtjänstpersonals betydelse för industriföretag. Annika Hallbergs avhandling från våren 2005 handlar om konsumenters köpbeteende och attityder i samband med resor. Malin Sundström planerar att lägga fram sin avhandling om distanshandel 2006 och Christine Lundberg 2007, med en avhandling som fokuserar på marknadsförares personliga möten med kunder. Johan Hagberg, som planerar att bli klar med sin avhandling 2007, forskar kring framväxten av elektronisk handel inom svensk detaljhandel. Tina Ingdahl forskar om hur redovisning används i praktiken och då specifik hur redovisning används i affärsgörande situationer/möten mellan köpande och säljande part.


Text och foto: Pia Mattzon

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Nicklas Salomonson
Tfn: 033-435 44 79
Mobil: 0730-33 27 54
E-post: nicklas.salomonson@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera