Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2006

Erik Hedenström ny professor vid Mittuniversitetet

Erik Hedenström vid Institutionen för naturvetenskap har befordrats till professor i organisk kemi. Han leder nu en forskargrupp inom ekologisk organisk kemi med det övergripande målet att utveckla nya och effektiva syntesmetoder för höger respektive vänster former av kirala organiska föreningar.

Vid organiska reaktioner bildas normalt både vänster och högerformen av den önskade kirala föreningen som en 50:50 blandning, en spegelbild på samma sätt som vänster och höger hand. Forskargruppen arbetar med metoder där höger och vänsterformerna ska fås så rena från varandra som möjligt. Därför använder forskargruppen ofta naturens egna katalysatorer (enzymerna) som hjälpmedel eller också konstruerar de egna organiska katalysatorer och så kallade kirala handtag. De rena vänster och högerformerna används därefter som byggstenar för att framställa naturidentiska biologiskt aktiva föreningar.

Ett exempel på sådana biologiskt aktiva föreningar är det lockämne (sexualferomon)som vissa arter av insektshonor använder för att locka hanarna till sig för parning. Kunskaper om och förståelse för detta sinnrika samspel öppnar möjligheter för att på ett artspecifikt sätt störa parningen mellan till exempel skadeinsekter, så att skador på bland annat växter och träd kan förhindras.

Läkemedel är ett annat exempel på biologiskt aktiva föreningar där det kan vara viktigt att bara vänster eller högerformen kan framställas helt ren, utan inblandning av den andra formen. Ofta är det bara den ena formen som har önskad biologisk aktivitet och i vissa fall kan den andra formen ge farliga biverkningar.

Erik Hedenström är född i Ljungaverk. Han blev gymnasieingenjör i maskinteknik vid Västermalms gymnasium 1976 och knappt tio år senare tog han en kemistexamen vid dåvarande Högskolan i Sundsvall/Härnösand samt en ämneslärarexamen vid lärarhögskolan i Umeå. Som doktorand vid KTH blev han den förste som disputerade på plats i Sundsvall år 1992 för att åtta år senare bli docent i organisk kemi vid KTH. Erik Hedenström är nu huvudhandledare för sex forskarstuderande och forskargruppens vetenskapliga resultat finns bland annat presenterade i det 70-talet artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Erik Hedenström, Tel. 060-14 87 29, 070-558 2946, erik.hedenstrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera