Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 april 2006

Attraktivaste arbetsgivaren utsedd av Handelshögskolans studenter

Konsultföretaget McKinsey & Company är den populäraste arbetsgivaren bland studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Den topplaceringen har företaget haft sedan 1999 vilket tyder på mycket starka och goda relationer till studenterna. Resultatet presenteras i undersökningen Imagebarometern 2005.

− Det är enormt glädjande, säger Johan Ahlberg, vd på McKinsey & Company Sverige. Grunden för vår framgång har alltid varit att kunna knyta de mest talangfulla förmågorna till oss och att erbjuda dem de bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling. Nu när konkurrensen om den bästa kunskapen och kompetensen hårdnar alltmer, så är det givetvis extra glädjande att Handelshögskolans studenter år efter år visar oss detta förtroende. Det är ett förtroende som vi kommer att göra allt för att fortsätta leva upp till.

De tio mest populära arbetsgivarna bland Handelshögskolans civilekonomstudenter är i rangordning: McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Goldman Sachs, Statsförvaltningen, FN, H&M, IKEA, Bain & Company, Morgan Stanley och Merrill Lynch.

Nytt för i år i undersökningen är ett antal attitydfrågor om olika anställnings- och arbetsformer. Resultaten visar på fyra olika “typer” av studenter: Självständiga frihetssträvare (34 procent), anpassare (26 procent), traditionalister (13 procent) och frihetslängtande traditionalister (27 procent). Den vanligaste typen, självständiga frihetssträvare, byter gärna arbetsgivare för varje ny position i karriären, vill ha flexibla arbetstider, vill i mindre utsträckning vara fast anställd och är intresserad av att jobba i eget företag.

Handelshögskolans Imagebarometer är en undersökning som genomförts årligen sedan 1990 på uppdrag av Handelshögskolan Corporate and Alumni Relations. Studien har utförts av Richard Wahlund, gästprofessor vid Handelshögskolan. Rapporten finns tillgänglig för journalister på www.hhs.se under ’Press’.

Vid publicering av information som rör Imagebarometern ska Handelshögskolan Corporate and Alumni Relations anges som källa.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta gärna:

Richard Wahlund, gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-674 79 33 / 070-653 56 87
E-post: richard.wahlund@gi-ihr.su.se

Tine Frivik, Executive Director Corporate and Alumni Relations
Tel: 08-736 90 70
E-post: tine.frivik@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera