Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2006

Tyst om svensk vardagsrasism

Människor med afrikanskt ursprung utsätts ofta för rasistiska uttalanden i Sverige, och många bär på en känsla av utanförskap. Denna vardagsrasism är inte lätt att prata om, menar Umeåforskaren Ulrika Schmauch, och tystnaden försvårar motståndet.

Högerextrema krafter och främlingsfientlighet diskuteras och debatteras ofta i Sverige. Men rasism som strukturell företeelse ges fortfarande ett begränsat utrymme, och möjligheterna att tala om rasism på ett odogmatiskt sätt är små. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Ulrika Schmauch intervjuat omkring tjugo personer som antingen själva är födda i Afrika, eller har minst en förälder som kommer därifrån. Intervjuerna genomfördes i en storstad, en medelstor stad samt i en mindre tätort i Sverige.

Hon visar att vardagsrasismen som drabbar afrikaner tar sig många, ofta svårfångade, uttryck. Det kan handla om allt från klumpiga rasistiska kommentarer från kompisar och diffusa känslor av utanförskap, till orättvis betygsättning och rädsla för rasistiskt våld. Vardagsrasismen upplevs dessutom i ett samhälle där det råder ojämlikhet mellan “vanliga svenskar” och “människor från andra kulturer”, till exempel när det gäller förvärvsarbete, hälsa, medelinkomst och utsatthet för hot och våld.

Enligt Ulrika Schmauch finns en utbredd tystnad kring de erfarenheter av rasism dessa människor gör i sin vardag. Det är svårt att sätta ord på upplevelserna, och de som försvarar sig misstänkliggörs ofta och får till exempel höra att de är överkänsliga eller inte förstår sig på den svenska kulturen. Tystnaden försvårar motståndet, och istället för att tillsammans arbeta mot diskriminering försöker man hantera sina upplevelser på egen hand.

Ulrika Schmauch har funnit tre övergripande strategier som människor använder sig av för att hantera vardagsrasismen. Ett sätt är att osynliggöra och avfärda erfarenheterna, ett annat är att längta bort till ställen fria från rasism, exempelvis fjärran “hemländer”. Det tredje sättet är att hålla rasismen på avstånd genom att bestämma sig för att inte bry sig, eller att försöka försvara sig.

Fredagen den 7 april försvarar Ulrika Schmauch, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Den osynliga vardagsrasismens realitet. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är dr. Mekonnen Tesfahuney, Geografi och turism, Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Ulrika Schmauch,
sociologiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 63 09,
e-post: ulrika.schmauch@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera