Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2006

Hur möter sågverken kundernas krav på en föränderlig marknad?

Sågverkens framtid är osäker: såväl interna som externa strukturförändringar präglar branschen och konkurrensen ökar. Under senare år har vi i Sverige dessutom sett en kraftig ökning av så kallade gör-det-själv-varuhus (GDS) inom byggbranschen. Det är stora europeiska kedjor som Bauhaus, K-Rauta och Hornbach, som framgångsrikt har etablerat sig på den svenska byggmarknaden. För kunderna har det inneburit större valfrihet och sänkta priser, men vilka blir följderna för leverantörerna, sågverken? I en ny avhandling från Växjö universitet, undersöker Åsa Gustafsson sågverkens logistikstrategier och de nya servicekrav som deras kunder ställer.

Avhandlingen visar att de logistikservicekrav den nya gör-det-själv-handeln ställer skiljer sig märkbart från de krav som ställs av husindustrin och den traditionella detaljhandeln. Det kan röra sig om allt från krav på streckkodsmärkning av varor till kraftigt förkortade leveranstider. – GDS-handeln driver verkligen på utvecklingen i hela branschen säger Åsa Gustafsson och sågverken måste anpassa sina logistikstrategier för att möta kundernas krav.

Sågverksindustrin utnyttjar redan idag flera verkningsfulla strategier såsom kunddifferentiering, men de behöver arbeta hårdare med att integrera såväl kunder som leverantörer i sin verksamhet t ex genom lagerhållning. Dessutom bör sågverken samarbeta sinsemellan i mycket större utsträckning än idag för att kunna möta speciella sortimentskrav bland annat.

Avhandlingen “Customers’ logistics service requirements and logistics strategies in the Swedish sawmill industry” försvaras fredagen den 7 mars kl 10.00 i sal M1083 (Södra-salen), Växjö universitet. Opponent är docent Anne Toppinen, The Finnish Forest Research Institute.

Kontaktinformation
Kontakta: Åsa Gustafsson, telefon: 0470-70 89 95, 0705-42 85 87 eller e-post Asa.Gustafsson@vxu.se.

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Praktiska upplysningar: Karin Knobloch, forskningssekreterare vid Institutionen för teknik och design, telefon: 0470-70 89 39.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera