Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2006

Uthållig avverkning i regnskog är fullt möjlig

I storskaliga experiment i malaysiska Borneo har Olle Forshed vid SLU i Umeå visat att det mycket väl går att avverka och sköta regnskog för uthållig timmerproduktion utan att skogen drastiskt förändras, ödeläggs eller tappar i produktionsförmåga.

Experimentet, som är ett av de största och äldsta försöken i Sydostasien med moderna och skonsammare avverkningsmetoder, anlades 1992 tillsammans med det malaysiska skogsbolaget Innoprise Corporation. I experimentet har olika skadereducerande metoder testats för selektiv timmeravverkning, som t ex planerade utkörningsvägar, riktad fällning och lianhuggning.

Sammanlagt har över 12 000 träd och uppåt 100 000 småträd och plantor mäts in. Utifrån det har avverkningens skadefrekvens samt den kvarvarande skogens tillväxt och återhämtningsförmåga studerats. I och med de planerade utkörningsvägarna kunde bland annat markförstörelsen sänkas med ca 30 procent, utan att samtidigt minska timmeruttaget, vilket var 9-12 värdefulla timmerträd per ha. Regnskogens återhämtningsförmåga och tillväxt efter avverkningen var under den studerade tiden väsentligt snabbare om planerade utkörningsvägar samt riktade fällningar använts jämfört med normala avverkningar i området.

Något förvånande gav metoden lianhuggning före avverkning ingen minskad skadefrekvens på kvarvarande skog. Lianhuggning gav däremot en högre avverkningsfrekvens samt en väsentligt högre uppkomst och tillväxt av ljuskrävande pionjärträd, vilka kan tänkas sänka produktionen av de värdefulla timmerträden.

Om de skadereducerande metoderna tillämpas visar Olle Forsheds resultat på att uthålliga uttag av ca 9-12 timmerträd per ha i denna typ av regnskog troligen kan göras ca vart 40:e år, utan att skogen tappar i återhämtningsförmåga och tillväxt.

Fredagen den 7 april 2006 kl 10.00 försvarar jägmästare Olle Forshed, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, sin avhandling i skogshushållning med titeln Stand Structure and Development after Selective Logging with Systematically Aligned Skid Trails, Directional Felling and Climber Cutting in a Dipterocarp Rainforest in Sabah, Malaysia.

Opponent är professor Francis “Jack” Putz, Department of Botany. University of Florida, USA.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Olle Forshed, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, tel 090-786 85 59.

Olle.Forshed@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera