Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2006

Varför är yttrandefrihet bra?

I demokratiska länder betraktas yttrandefrihet som något självklart. Oavsett partipolitisk tillhörighet är de flesta överens om att yttrandefriheten är en värdefull fri- och rättighet inom ramen för ett demokratiskt styrelseskick. Men även om man är överens om att yttrandefrihet är viktig är det sällan man diskuterar varför den är värdefull.

Ulf Petäjä, statsvetare vid Växjö universitet, tar upp frågan i sin doktorsavhandling “Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen”.

– I vårt samhälle hör man ofta att yttrandefrihet är något självklart gott, och därför behöver den inte motiveras. I min avhandling utmanar jag det synsättet. Istället frågar jag mig: Varför är yttrandefriheten värdefull i ett demokratiskt samhälle, säger Ulf Petäjä.

I sin avhandling analyserar Ulf Petäjä de fem starkaste argumenten för yttrandefrihet och argumenterar sedan för att det finns en gemensam nämnare hos de argumenten. Den gemensamma nämnaren är att argumenten uttrycker att yttrandefriheten främjar en pålitlig kommunikationsprocess i samhället. Det betyder att yttrandefriheten är värdefull av skälet att den äger förmågan att utsätta medborgarna för informationsmångfald samt att medborgarna utsätts för både ogillade och oväntade idéer. Det demokratiska samhället fungerar bättre om det finns en pålitlig kommunikationsprocess som förser medborgarna med största möjliga mångfald av skilda idéer och perspektiv, menar Ulf Petäjä.

I sin analys av argumenten för yttrandefrihet finner Ulf Petäjä även att det finns två huvudsakliga, konkurrerande, synsätt gällande yttrandefrihet. Dels kan man betrakta yttrandefrihet som en individuell rättighet, dels kan den uppfattas som främjande för det kollektivt goda. De analyserade argumenten ses vanligen som politisk liberala och därmed borde de också uttrycka att yttrandefrihet motiveras med utgångspunkt från individualistiska utgångspunkter. Petäjä finner dock att majoriteten av de analyserade argumenten uttrycker att yttrandefrihet motiveras med skälet att det är det kollektivt goda som främjas, snarare än att motiveras med skälet att det är en individuell rättighet. Argumenten är således inte så “liberala” som man kanske kan tro.

Avhandlingen “Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen” försvaras fredagen den 31 mars 2006, kl 10.15-12.00 i sal Myrdal, Växjö universitet. Opponent är professor Jörgen Hermansson, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Ytterligare information
För mer information kontakta Ulf Petäjä, telefon: 035-10 76 34, 035-16 71 00, e-post: ulf. petäjä@vxu.se eller informatör Elisabet Wartoft, tel 0470-70 84 77, 0709-70 37 34, e-post elisabet.wartoft@vxu.se

Beställ boken från Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67, e-post: kerstin.broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera