Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2006

Europeisk äldreforskning skapar nationella vinster

Regeringen presenterade en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre den 22 mars. Denna vecka samlas EU-kommissionens nätverk för europeiska forskningsfinansiärer inom äldreområdet i Stockholm. Nätverket ERA-AGE avser att utveckla gemensamma strukturer och arbetssätt i syfte att ta till vara kunskap och skapa samverkansvinster. ERA-AGEs svenska part är Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Konferensen kan utmynna i förslag till gemensamma utlysningar om forskningsprojekt på europeisk basis och en fördjupad samverkan mellan deltagarländerna i European Research Area in Ageing Research (ERA-AGE). Samarbetet sker bland annat i form av workshops, databaser och bilaterala arbetsgrupper.
– Slutmålet för ERA-AGE är en europeisk strategi för äldreforskning, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS.

Sedan tre decennier sjunker födelsetalen och en snabbt växande andel äldre är på väg att skapa en majoritet av människor över 50 år i Europa. Det innebär en utmaning för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och en belastning på pensionssystemet.
– För första gången i sitt slag pågår ett europeiskt samarbetsprogram för gemensam finansiering av äldreforskning. EU-projektet knyter samman forskningsfinansiärer som oftast är offentliga myndigheter. Genom samordning av ländernas nationella program skapar vi skalfördelar och kan utveckla nya lösningar snabbare, avslutar Kenneth Abrahamsson.

Tid och plats: Den 29-30 mars 2006, Stockholm City Conference Centre.

Om ERA-AGE
EU-kommissionen har tagit initiativ till nätverk av forskningsfinansiärer, så kallade ERA-Nets. Ett av de nätverk som fått stöd är European Research Area in Ageing Research, ERA-AGE. Nätverket, som samlar 14 länder, är ett fyraårigt projekt som startade 2004 och finansieras av Europakommissionens Sixth Framework Programme. Projektet samordnas av National Collaboration on Ageing Research vid University of Sheffield, Storbritannien, under ledning av professor Alan Walker.

Ytterligare information:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tel: 08-775 40 91. Mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm, tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se
www.fas.se
Org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera