Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2006

Infektioner efter hjärtkirurgi kan halveras

En ny metod att hindra infektioner efter hjärtkirurgi har god effekt, visar studier på universitetssjukhusen i Linköping och Örebro. Även motståndskraftiga bakterier slås ut när man lägger en antibiotikaimpregnerad bindvävsplatta direkt i operationssåret.

Metoden har utvecklats och utvärderats av thoraxöverläkaren Örjan Friberg, som redovisar resultaten i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Infektion i såret över bröstbenet, sternotomisåret, är en fruktad komplikation vid hjärtkirurgi. Det kan ta lång tid innan infektionerna läker ut, vilket skapar lidande för patienten och belastar sjukvården med stora kostnader.

Rutinmässigt ges därför förebyggande antibiotikabehandling, profylax, som dropp direkt till blodet. Men en stor del av bakterierna har blivit motståndskraftiga mot behandlingen. Målet med avhandlingsarbetet var att utveckla och utvärdera en ny teknik, där plattor av kollagen (bindväv) impregneras med ett antibiotikum och placeras direkt i sternotomisåret. Det antibiotikum som användes i studien heter gentamicin, och de lokala koncentrationer som uppnåddes var så höga att även normalt motståndskraftiga bakterier avdödades. Däremot var koncentrationerna i blodet låga, vilket minskar risken för biverkningar.

I studien deltog 2 000 patienter som hjärtopererades vid thoraxklinikerna i Linköping och Örebro. De lottades till antingen rutinmässig profylax med enbart intravenöst penicillin eller till rutinprofylax kombinerad med kollagen-gentamicinplattor i såret. Inom två månader efter operationen registrerades förekomsten av sårinfektion.

Resultaten visar att andelen sårinfektioner minskade till knappt hälften i den grupp som behandlats med antibiotikaplattor. Gentamicinet från plattorna hade effekt på samtliga kliniskt betydelsefulla bakterier. En analys av kostnadseffektiviteten visade att denna form av profylax även ledde till totalt sett lägre kostnader för sjukvården. Slutsatsen är att den kan rekommenderas till alla vuxna hjärtkirurgipatienter, i synnerhet till dem med ökad infektionsrisk. Författaren betonar dock att en rutinmässig användning måste övervakas så att den inte bidrar till spridning av motståndskraftiga bakterier.

Avhandlingen Local collagen-gentamicin for prevention of sternal wound infections läggs fram vid disputation fredag 31 mars kl 13.00 i B-husets aula, Universitetssjukhuset i Örebro. Opponent är docent Bengt Gårdlund, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Örjan Friberg 070-6965210, orjan.friberg@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera