Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2006

Forskare efterlyser öppen diskussion om ny kemikalielagstifning inom EU

EU-nätverket CASCADE, som bedriver forskning om kemikalier i mat, efterlyser nu öppna diskussioner med konsumenter och industri om EUs nya kemikalielagstiftning, REACH.Vid CASCADEs årsmöte i St Malo, Frankrike, 28-31 mars, samlas mer än 90 forskare från Europa, Japan och USA för att diskutera nya rön i framkanten av forskningsfältet.

Över 100 000 kemikalier förekommer idag i miljön och kommer i kontakt med människor via till exempel konserveringsmedel i mat, flamskyddsmedel i datorer och mjukgörare i plast. För ungefär 80 000 av dessa ämnen finns inte tillräcklig kunskap för att avgöra om, och i så fall hur, farliga de är för människan. Kemikalierester i mat oroar många europeiska konsumenter idag, vilket tydligt framkom av den senaste EU Barometern i februari, en opionionsmätning i 25 europeiska länder. Där säger sig 63 % av de tillfrågade vara oroliga för bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. Det kan jämföras med de 62 % som säger sig vara oroliga för fågelinfluensan.

Lagförslaget REACH innebär att kemikalier som används industriellt inom EU måste registreras, värderas och godkännas och att spridningen av potentiellt skadliga kemikalier begränsas. CASCADE forskar bland annat om hur hormonsystem i kroppen påverkas av olika kemikalier, och anser att beslut om hur ett ämne bör användas ska baseras på vetenskapliga data.

– Vi anser att Europaparlamentet bör överväga långtidseffekter av kemikalieexponering och skydda europeiska medborgare från ofrivillig exponering för potentiellt skadliga kemikalier, säger professor Jan-Åke Gustafsson vid Karolinska Institutet, koordinator för CASCADE.

REACH-lagstiftningen kan göra EU till en av de första regionerna i världen som enas kring en gemensam ståndpunkt vad gäller hälsoeffekter av kemikalierester i mat. Lagstiftningen kommer att påverka industri, matsäkerhet och miljömedvetenhet i och utanför Europa. REACH har hittills varit starkt omdebatterat och ska senare under 2006 tas upp en andra gång i Europaparlamentet och i Europarådet.

– Vi efterlyser mer öppna diskussioner med konsumentorganisationer och industrin om vad REACH kan innebära för Europa. Vi som forskare ser det som vårt ansvar att kunna erbjuda ett forum för sådana diskussioner, säger Jan-Åke Gustafsson.

CASCADE samlar 24 forskargrupper från nio EU-länder i ett nätverk för långsiktig koordination och integration av forskning om kemikalierester i mat. Nätverket finansieras av Europeiska Kommissionen med 14,4 miljoner Euro under fem år för sina aktiviteter inom forskning, integration, undervisning, information och riskvärdering under åren 2004-2009. Karolinska Institutet står för samordningen av verksamheten.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Cecilia Johansson, Communication/Dissemination Manager, CASCADE Network Office, Karolinska Institutet, tfn 08-608 92 37, mobil 0702-544 657, e-post: c.johansson.cascade@biosci.ki.se.

Jan-Åke Gustafsson, professor, coordinator, Inst. for Biosciences and Nutrition, NOVUM, Karolinska Institutet , tfn 08-585 837 46, e-post jan-ake.gustafsson@mednut.ki.se.

Katarina Sternudd, pressekreterare, Karolinska Institutet, tfn 08-524 838 95,
e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera