Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2006

Svenskt Kinasamarbete till ny nivå

En delegation med flera toppnamn inom svensk akademi träffar i veckan kinesiska ministrar för att tala om en gemensam framtida teknikutveckling. Vid besöket genomförs seminarier av tre svenska toppforskare, tillika medlemmar i priskommittéerna för Nobelprisen i fysik, kemi och medicin. Målet är att lyfta samarbetet med Kina till en ny nivå.

– Det vetenskapliga samarbetet mellan KTH och Sverige och Kina är inne i ett mycket expansivt skede, en resa som den här är ett tecken på att samarbetet är på väg upp ett snäpp. Nu börjar vi diskutera framtidsfrågor kring teknisk och industriell utveckling. Tidigare har det mest handlat om utbytesavtal för forskare och studenter, säger KTHs rektor Anders Flodström som leder delegationen.

22-26 mars besöker den svenska 5-mannadelegationen “Swedish delegation on science awards” Kina för att hålla seminarier och träffa kinesiska myndigheter för samtal om teknikutveckling och framtida samarbeten. Gruppen består av forskare från KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Besöket sker på en direkt inbjudan av Kinas utbildningsdepartement och skiljer sig från många tidigare besök på flera sätt. Det ger KTH och svensk akademi en unik möjlighet att förstärka samarbetet med Kina, bland annat genom mötena med representanter på ministernivå från Kinas utbildningsdepartement och departement för vetenskap och teknik, menar Anders Flodström.

De tre ämnesspecifika seminarierna hålls av svenska toppforskare inom respektive område (se nedan). Värdar för de tre seminarierna är kinesiska vetenskapsakademin, departementet för vetenskap och teknik och Kinas mest välrenommerade tekniska universitet Tsinghua i Peking. Förhandsintresset för seminarierna är stort.

– Eftersom detta är första gången en seminarieserie om västvärldens största vetenskapliga pris hålls i Kina, och den kinesiska regeringen i tio år har försökt få en sådan till stånd, är intresset kring seminarierna mycket stort, berättar Yingfang He, internationell handläggare på KTH som hållit i kontakterna med de kinesiska värdarna.

Resan har arrangerats i samråd med kinesiska ambassaden i Stockolm och svenska ambassaden i Peking som också ger en mottagning i samband med besöket.

Seminarierna hålls av:
Fysik – Börje Johansson, professor i tillämpad materialfysik vid KTH, ledamot i KVA och priskommittén för Nobelpriset i fysik.

Kemi – Sven Lidin, professor i oorganisk kemi vid Stockholms universitet, ledamot i KVA och priskommittén för Nobelpriset i kemi.

Medicin – Bertil Fredholm, professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, ledamot i priskommittén för Nobelpriset i medicin.

Kontaktinformation
Mer information
Anders Flodström, 08-790 70 01, 0706-49 44 88, rektor@kth.se
Yingfang He, 08-790 68 18, yingfang@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera