Tema

Om vi lånar gener – vad blir vi skyldiga?

Genteknik är så mycket mer än den omdiskuterade GMO-maten. Hur vi använder, insamlar och handlar med gener är en av vår tids hetaste frågor. SLU arrangerar presseminarium kring genteknik 23 mars.

För att fatta rätt beslut krävs stor kunskap och erfarenhet, möjligheter att bedriva undervisning och forskning. Vid SLU är forskningen kring genteknik mycket omfattande och sträcker sig från husdjursgenetik och växtförädling till kartläggning av de molekyler som bestämmer växters blomning.
Exempel på SLU:s forskning har nyligen presenterats i en annonskampanj i de stora dagstidningarna. Nu vill vi passa på att ge möjlighet för journalister att närmare penetrera genteknikens utmaningar och risker med våra forskare vid ett presseminarium på World Trade Centre i Stockholm den 23 mars.
Då finns några av SLU:s mest framgångsrika genteknikforskare på plats: Ove Nilsson, professor vid institutionen för skoglig genteknik och växtfysiologi, SLU Umeå, medverkar. Hans forskning om vad som styr växters blomning utsågs till den tredje mest banbrytande forskningen i världen 2005 av vetenskapstidskriften Science.
På plats finns också Sten Stymne, professor vid institutionen för växtvetenskap, SLU Alnarp, som bl a berättar om sin forskning om hur förädlingen av ett oljekål gör den oljan mycket lämplig som smörjolja.
Vid seminariet medverkar även Anne Lundén, institutionen för husdjursgenetik, SLU Uppsala. Hennes forskning handlar bland annat om kartläggning av en gen hos kor som ger upphov till smakfel i mjölken. Anne Lundén är sedan 10 år ledamot i gentekniknämnden.
Carl-Gustaf Thornström, gästprofessor vid CBM i Uppsala, har i många år studerat den globala problematiken kring rättigheterna när det gäller användningen av gener framförallt i utvecklingsländerna.
Moderator är SLU:s prorektor Torbjörn Fagerström.
Seminariet äger rum på World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, sektion D, Lokal Sidney, kl 10.00 – 13.00. Kaffe serveras från 09.30 och vi avslutar med lunch.
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan senast den 22 mars till SLU:s presschef Carin.Wrange@adm.slu.se Ange om du vill äta lunch.

Om vi lånar gener – vad blir vi skyldiga?

 lästid ~ 1 min