Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2006

Balansproblem del i naturligt åldrande

Ju äldre du blir desto svårare får du att hålla balansen – även om du har hållit dig frisk i övrigt.Det visar ny forskning från Karolinska Institutet.- Tidigare har man trott att det hade med sjukdomar att göra, säger forskaren och sjukgymnasten Erika Jonsson.

I sin doktorsavhandling “Påverkan av friskt åldrande på balansen – en kvantitativ analys av kliniska test” har hon testat balansen hos friska äldre och friska yngre och medelålders människor. Undersökningarna av balansen gjordes i ett motoriklaboratorium bland annat med hjälp av mätning av golvreaktionskrafter, kroppsrörelser och med EMG, muskelaktivitetsmätning. De visade att den äldre gruppen hade klart sämre balans.

Samtidigt är det osäkert om de tester som sjukgymnaster ofta utnyttjar i klinisk verksamhet verkligen mäter det som de sägs göra. När Erika Jonsson gjorde laboratorieundersökningarna använde hon tre av de vanligaste balanstesterna på sina undersökningsgrupper: “functional reach”, enbensstående och tandemstående. I de faktiska resultaten i dessa tester skilde det inte mycket mellan grupperna, även om balansen alltså var sämre hos de äldre.

– Det här visar att testerna är lite för grova och säger för lite. Det måste man som sjukgymnast veta om när man använder dem, säger Erika Jonsson.

Hon menar att det inte enbart är viktigt med antalet centimeter man kan sträcka sig framåt eller antalet sekunder man kan stå i en viss ställning. Det är också viktigt hur man utför uppgiften.

– När man sträcker sig i functional reach kan man genom att kompensera med andra rörelser få ett resultat som är bättre än balansen, säger Erika Jonsson.

Utan en riktig bedömning av balansförmågan har en sjukgymnast svårt att välja rätt behandling för en patient med balanssvårigheter.

– Eftersom en försämrad balans kan ha många orsaker så kan sjukgymnaster med den här kunskapen om testernas brister lättare göra bra bedömningar. Och rätt träning kan ge bättre balans och på så sätt kan man säkert undvika en del fallskador, säger Erika Jonsson

Fakta/vanliga balanstester:
• Functional reach – test av hur långt man kan sträcka sig framåt med bibehållen balans.
• Enbenstående – test av hur länge man kan stå på ett ben.
• Tandemstående – test av hur länge man kan stå med ena foten rakt framför den andra.

Avhandling: “Påverkan av friskt åldrande på balansen – en kvantitativ analys av kliniska test”, Erika Jonsson, Institutionen Neurotec, Sektionen för sjukgymnastik.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta

Erika Jonsson, tfn 08-524 888 78, mobil 070-214 07 55,
e-post erika.jonsson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera