Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2006

Sjuksköterskor mår bra av handledning

Nedskärningar och omorganisationer inom vården har gjort sjuksköterskor till en utsatt grupp när det gäller negativ stress. Med handledning ökar känslan av välbefinnande och arbetstillfredsställelse vilket både förbättrar förutsättningarna för sjuksköterskorna att orka stanna kvar i yrket och att ge bättre vård. Det slår Ingrid Bégat från Högskolan Väst fast i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap.

I Sverige är det inskrivet i lag att sjuksköterskor ska ha tillfälle att reflektera med sina kolleger. Trots det är det ovanligt med den typ av handledning som Ingrid Bégat studerat – ordnade samtal en gång per vecka där sjuksköterskan tillsammans med kolleger reflekterar över den vård man ger och vill ge. Det tycker Ingrid Bégat är obegripligt, i synnerhet som hon i sin avhandling kan påvisa att regelbunden handledning, där frågor som etiska dilemman, integritetsfrågor, ansvarsfrågor och lojalitetskonflikter diskuteras, har positiva effekter på sjuksköterskornas psykosociala välbefinnande och arbetstillfredsställelse.

– Det är slitigt att jobba i vården. Sjuksköterskorna använder sig själva som instrument och berörs av det de möts av samtidigt som de ska förhålla sig professionella. Därför är det viktigt att de får prata om sina upplevelser och det får de med gott resultat i handledningen, säger Ingrid Bégat.
Hon tror att handledning är något som vi kommer att få se mer av i framtiden.
– De sjuksköterskor som utbildas idag är framåt. Dessutom är det ju faktiskt både en kvalitets- och ekonomisk fråga att sjuksköterskorna håller sig friska och orkar vara kvar i yrket och det tror jag inte beslutsfattarna tänker på, säger hon.

Avhandlingen “An inquiry into the influence of clinical nursing supervision – Nurses’ professional ethics and experiences of well-being, focusing on the psychosocial work environment” är framlagd vid Stavanger universitet i Norge.
Ingrid Bégat undervisar på Högskolan Västs sjuksköterskeutbildning och forskar dessutom vidare på Stavanger universitet om handledning. Hon har själv arbetat i vården som sjuksköterska och barnmorska.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Ingrid Bégat, e-post ingrid.begat@hv.se, tel:0520-22 39 61, mobiltel:070- 633 05 46.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera