Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2006

Det moderna aktiebolagets framväxt förklarar ekonomins omvandling kring sekelskiftet 1900

Kring sekelskiftet 1900 ändrades förutsättningarna för ägandet av företag i Sverige. Aktiebolaget slog igenom som den dominerande organisationsformen och därmed omvandlades mycket av näringslivets kapital till opersonliga och lättrörliga aktier. Aktiebolagsformen öppnade en rad nya möjligheter att skaffa kapital och spreds till såväl stora som små företag inblandade i den hektiska industrialisering och urbanisering som pågick. Därmed är framväxten av det moderna aktiebolaget en central byggsten för att förstå omvandlingen av den svenska ekonomin kring sekelskiftet 1900. Detta framkommer i en doktorsavhandling i ekonomisk historia som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 17 mars.

Sveriges första aktiebolagslag kom 1848, men då krävdes det fortfarande kungligt tillstånd för att starta ett aktiebolag. I och med 1895 års aktiebolagslag moderniserades lagstiftningen och ansvaret för administrationen flyttades till det nyinrättade Patent- och Registreringsverket. Perioden från 1895 års aktiebolagslag fram till den djupa lågkonjunkturen i början på 1920-talet identifieras i avhandlingen som aktiebolagsformens genombrottstid.

Kring sekelskiftet steg antalet aktiebolagsbildningar från omkring två hundra till åtta hundra per år. Ökningen var särskilt kraftig inom handel, finans och fastighet. Aktiebolagsformen utgjorde grunden för den modernisering av den finansiella sektorn som skedde under 1900-talets två första decennier. De nya finansiella aktörerna var särskilt aktiva när det gällde att omstrukturera gamla verksamheter. I avhandlingen behandlas den gamla järnbruksekonomins sammanbrott, vars modernisering ledde till framväxten av specialiserade gruv-, skogs-, och stålkoncerner.

– Aktiebolagens ökade betydelse ledde till en kritisk debatt kring frågor om ägande och företagens makt i samhället, säger avhandlingens författare Oskar Broberg. Dessa vidare perspektiv på ägande och makt marginaliserades inom den ekonomiska teorin under 1900-talets senare del, men utvecklingen har visat att frågor om sociala villkor och miljöfrågor inte enkelt låter sig prissättas och hanteras av företagen.

Under 1900-talets sista årtionden har framväxten av nya finansiella instrument åter aktualiserat frågan om ägandets villkor och dess konsekvenser för det omgivande samhället. Därmed torde ett vidare perspektiv på ägandets former fortsätta att vara relevant.

Tid för disputation: fredag 17 mars kl 10
Plats: Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg
Avhandlingens författare: Oskar Broberg
Avhandlingens titel: Konsten att skapa pengar – aktiebolagslagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta: Oskar Broberg, telefon 031-773 4240, 0702 – 42 84 37, e-post oskar.broberg@econhist.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera