Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2006

Möt framtidens energiexperter på KTH

Från 1 oktober 2006 ska alla svenska bostäder som byter ägare vara energideklarerade. I dagsläget är det inte helt klart hur certifieringen av de energiexperter som behövs ska gå till. Men helt säkert kommer de att vara för få till en början. På KTH-kursen “Byggnaders energianvändning” har ett hundratal kursdeltagare fått de grunder som behövs.

I samband med kursavslutningen, tisdag 14 mars presenterar kursdeltagarna sina exempel på energideklarationer av småhus och flerfamiljshus. Det blir också en frågestund med sakkunniga från bland annat Boverket och Statens energimyndighet.

Den nya lagen bygger på ett EG-direktiv från 2002 om byggnaders energiprestanda. Meningen är att energideklarationerna ska stödja en effektiv energianvändning och ge konsumenter tydlig information om hur mycket energi en byggnad använder och dessutom vissa uppgifter om inomhusmiljön.

Deklarationer kommer att krävas för alla bostäder och åtskilliga byggnader med offentlig verksamhet när lagen slår igenom fullt ut 1 januari 2009. Till en början kommer övergångsregler att gälla just på grund av bristen på certifierade energiexperter som kan upprätta de energideklarationer som krävs.

Antalet energideklarationer som måste tas fram är enormt och innebär stora kostnader, uppskattningsvis handlar det om 3 000-4 000 kronor för ett småhus. Det nya kravet innebär också en stor arbetsmarknad för de energiexperter som ska upprätta deklarationerna.

För att säkra att deklarationerna håller en hög kvalitet kommer de att upprättas av ackrediterade företag där medarbetarna certifierats genom en bedömning av utbildning, yrkeserfarenhet och teknisk kompetens.

– Många av kursdeltagarna arbetar i dag med besiktning av byggnader, och ser stora möjligheter till jobb inom området framöver. Det är viktigt att deras tidigare erfarenheter och utbildning kompletteras med de speciella kunskaper som krävs för att säkerställa att energideklarationerna håller en viss nivå och blir jämförbara oavsett vem som upprättar dem, säger Folke Björk, kursansvarig forskare vid avdelningen för byggnadsteknik vid KTH.

Kursdeltagarna har bland annat studerat hur energianvändningen påverkas av fel i klimatskal och uppvärmningssystem.

Energideklarationerna ska innehålla uppgifter om husets energianvändning per kvadratmeter, area, isolering och typ av värmekälla. Även uppgifter om gjord ventilationskontroll och huruvida bostaden/byggnaden är radonmätt ska ingå. I deklarationerna ska också finnas förslag på lämpliga åtgärder för att effektivisera energianvändningen.


Tid: Tisdag 14 mars, kl. 13.00 – frågestund med sakkunniga, deklarationerna finns tillgängliga

Plats: Brinellvägen 34, KTH, Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt: Folke Björk, 08-790 8663, 0705-20 51 37, folke.bjork@byv.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera