Artikel från Lunds universitet
13 mars 2006

Mikrovågor bättre än operation för prostataproblem

Mikrovågsbehandling, som värmer upp och dödar delar av vävnaden i en åldersförstorad prostata, är en lika effektiv metod som den traditionella operationen men lindrigare för patienten, billigare och mindre riskabel. Den är också bättre än läkemedelsbehandling, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Många äldre män får en förstorad prostata, som först gör det svårt för dem att kasta vatten och i ett senare stadium leder till täta trängningar både dag och natt. De här problemen väntas öka med en åldrande befolkning.
Den traditionella prostatabehandlingen är att operera bort förträngningen runt urinröret genom en s k hyvling eller i vissa fall med en större öppen operation. Men nu finns det ett enklare alternativ, en mikrovågsbehandling utvecklad av lundaföretaget ProstaLund. Den tar inte mer än en kvart och utförs polikliniskt: patienten blir bara lokalbedövad, behöver inte läggas in och kan gå hem direkt efter ingreppet. Behandlingen blir därmed ungefär en tredjedel så dyr som den traditionella operationen.
Urologen Sonny Schelin, läkare vid Länssjukhuset i Kalmar, redovisar i sin avhandling en rad studier av de olika behandlingarnas resultat på kort och lång sikt. En av studierna jämför nära 150 patienter som behandlats med antingen operation eller med mikrovågsmetoden. En uppföljning fem år efteråt visade att den senare behandlingen var lika effektiv och hade medfört färre komplikationer.
– Jag har behandlat drygt 900 patienter med mikrovågor i snart tio års tid och även följt många andra patienter. Min slutsats är att denna metod bör vara det första valet i dessa sammanhang, och att det är oetiskt att operera patienter med godartad prostataförstoring utan mycket speciella skäl, menar Sonny Schelin.

Avhandlingen heter Development of feedback microwave thermotherapy in symptomatic benign prostatic hyperplasia och las fram den 10.3.

Kontaktinformation
Sonny Schelin träffas på tel 0480-24790 eller 0706-74 94 14 och hans handledare professor Anders Mattiasson på 046-17 11 79 eller 0708-56 14 49. E-postadresserna är sonny.schelin@telia.com och anders.mattiasson@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera