Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2006

Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet, Utbildnings- och kulturdepartementet, Uppsala universitet:Världsledande fysikinstitutet Nordita flyttar till AlbaNova

Nordiska Institutet för Teoretisk Fysik (Nordita) flyttas från Köpenhamn till Stockholm. Nordita, som bedriver spjutspetsforskning inom den teoretiska fysiken, kommer att finnas vid universitetscentret AlbaNova, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Norditas verksamhet förläggs till Stockholm från och med den första januari 2007.

– Nordita är ett anrikt och viktigt forskningsinstitut. Att Nordiska Rådet konstaterat att AlbaNova erbjuder den bästa miljön för institutets framtida verksamhet visar den kvalitet och dynamik som finns inom AlbaNova, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s).

– Att Nordita kommer hit innebär att Stockholm/Uppsala-regionen etableras som en nordisk och internationell knutpunkt för teoretisk fysik. Beslutet att förlägga institutet vid AlbaNova är ett gott betyg för den interdisciplinära verksamhet som bedrivs där av forskare från KTH och Stockholms universitet, säger Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet.

För närvarande har Nordita fem fasta professorer, fyra biträdande professorer och ett antal nordiska biträdande professorer. Från och med att institutet flyttar till Stockholm kommer alla nytillsatta fasta professurer att vara tidsbegränsade, men innehavarna erbjuds garanterad fast tjänst vid KTH, Stockholms universitet eller Uppsala universitet.

– Att Nordita flyttar till Stockholm stärker den vetenskapliga miljön i Stockholm-Uppsala universitets nätverk ytterligare, säger Bo Sundqvist, rektor vid Uppsala universitet.

– Norditas verksamhet omfattar ett brett forskningsfält av den teoretiska fysiken och ambitionen är att institutet ska fortsätta att vara en sammanhållande länk för det nordiska samarbetet inom detta område. Avsikten är att fortsätta att vidareutveckla Norditas omfattande internationella gästprogram och speciella stipendieprogram för nordiska studenter och postdoktorer, säger Anders Flodström, rektor vid KTH.

Fakta om Nordita
Nordita grundades 1957 på initiativ av bland andra fysikerna Niels Bohr och Torsten Gustavsson. Institutet, som sedan starten legat i Köpenhamn, bedriver grundforskning inom teoretisk fysik i vid mening. Under senare år har det även skett en utveckling mot biologisk fysik. För mer information, se www.nordita.dk

Fakta om AlbaNova universitetscentrum
Vid AlbaNova universitetscentrum bedrivs interdisciplinär forskning kring tre ämnen – fysik, astronomi och bioteknik – i samverkan mellan Stockholms universitet och KTH.
För mer information, se www.albanova.se

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet, tfn 08-16 22 71 mobil 0733-669 169 e-post rektor@su.se
Anders Flodström, rektor KTH, tfn 08-790 7001 mobil 070-649 44 88 e-post rektor@kth.se
Ulf Wahlgren, föreståndare AlbaNova Universitetscentrum, tfn 08-5537 84 25 mobil 070-696 01 56
e-post uw@albanova.se
Thomas Johansson, pressekreterare Utbildnings- och kulturdepartementet, tfn 08-405 18 17, mobil 070-364 18 17 e-post thomas.johansson@educult.ministry.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera