Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2006

Sälar och fiske – så kan konflikten minskas

I Östersjöns svenska del drunknar varje år omkring 500 sälar i fiskeredskap, samtidigt som fisket gör förluster motsvarande bortåt en femtedel av fångstvärdet. I en doktorsavhandling vid Linköpings universitet lanseras nya metoder för att minska konflikten.

En vuxen gråsäl – arten som utgör den största delen av sälstammen i Östersjön – äter 4-7 kg fisk om dagen, mest strömming, skarpsill och vitfisk men också lax och öring. Tidigare beräkningar av de förluster som sälarna orsakar har legat mer än en tredjedel för lågt, visar nu Arne Fjälling, biolog vid Fiskeriverket och doktorand vid LiU knuten till forskningsenheten vid Kolmårdens djurpark. Han har utvecklat och testat metoder som även uppskattar mängden dolda förluster – fisk som sälen tagit utan att lämna några rester i fångstredskapen.

En metod bygger på en fiskedatabas där man jämfört fångster under intilliggande fiskedygn med och utan närvaro av säl. I en annan studie har man satt ut redskap som i förväg betats med märkt fisk, medan en tredje metod bygger på noggrann kontroll av skador i näten.

Avhandlingen tar upp olika vägar att minska konflikten mellan sälarna och fiskerinäringen. En strategi är att utveckla sälsäkra redskap. I projektet testades en laxfälla med dubbelväggigt nät som gör att sälarna inte kan komma åt den fångade fisken. I en del av redskapet har man dessutom valt en maskstorlek som tillåter jagade fiskar att fly genom nätet medan sälen hindras att följa efter. En annan strategi är att skrämma bort säl från områden där fiske pågår. Ett test av sälskrämmor som arbetar med starka ljud under vattnet visade god effekt under hela försöksperioden, tre år, och hade dessutom ekonomisk bärkraft. En del teknisk utveckling återstår dock ännu.

En central princip i det fortsatta arbetet bör vara att nya fiskeredskap och skyddsmetoder baseras på en ingående kunskap om sälars och fiskars naturliga beteende i stället för att använda sig av “trial and error”.

– Yrkesfiskarnas hjälp har varit ovärderlig i forskningen, inte minst när det gäller att dela med sig av värdefulla observationer och synpunkter, säger Arne Fjälling.


Avhandlingen heter The conflict between grey seals (Halichoerus grypus) and the baltic coastal fisheries – new methods for the assessment and reduction of catch losses and gear damage. Disputationen sker fredag 10 mars kl 13 vid FoU-center, Kolmårdens djurpark. Opponent är professor Anders Fernö, Universitetet i Bergen, Norge.

Kontaktinformation
Arne Fjälling 070-5107738, arne.fjalling@fiskeriverket.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera