Tema

50 år kvar tills vi uppnår jämställda universitet?

Kvinnorna blir allt fler i universitetsvärlden. Sedan trettio år tillbaka är mer än hälften av studenterna på universitetens grundutbildningar kvinnor och drygt hälften av dagens nyantagna doktorander. Men av professorerna är bara 16 procent kvinnor. Med nuvarande takt kommer det att ta ytterligare 50 år innan det är jämställt i toppen.Vad får det för konsekvenser att universitetet inte är jämställt?Vilka framtida möjligheter till förändring kan vi se?

Nytt nummer av Framtider ute nu!


Beställ ditt exemplar av Kvinnor och vetenskap, Framtider 1/2006 på www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00, Fax: +46 8 24 50 14, E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm, Drottninggatan 33, 4 tr. www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

50 år kvar tills vi uppnår jämställda universitet?

 lästid ~ <1 min