Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2006

Ny rapport presenteras vid Energitinget. Staten måste ta energieffektivisering på allvar

Enligt ett nytt lagförslag kommer inom kort krav på att de flesta byggnader i Sverige måste energideklareras. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 oktober. Kraven medför ett ökat behov av samhällsstöd och råd om hur en byggnad kan göras mer energieffektiv. En färsk rapport från Chalmers visar att staten då måste ta rådgivningen på allvar. Rapporten presenteras den 8 mars i samband med Sveriges energiting i Eskilstuna.

Bakgrunden till lagförslaget är bland annat ett nytt EG-direktiv om byggnaders energiprestanda. Are Kjeang har i sin rapport gått tillbaka till energikrisernas 1970-tal och tittat på den moderna energipolitikens start och grunden till dagens energirådgivning, för att se hur vi kan dra lärdom av historien inför de nya kraven.

Rapporten visar att statsmakterna varit dåliga på att stödja effektiv energianvändning. En genomgående trend för statliga energibidrag har varit att de främst har stött byte av uppvärmningslösning och i mindre grad effektivisering.

Dessutom är marknadskrafterna inom effektivisering svagare och mer splittrade än de inom energitillförsel, till exempel energibolag, fjärrvärmeföretag och kraftindustri. Resultatet är att många kloka åtgärder inte genomförts. Are Kjeang menar att det nya EG-direktivet kan tvinga fram bättre energirådgivning, men att det krävs krafttag.

– Staten måste planera för genomförandet och vara vaken för att jobba med effektivisering. Den driver sig inte själv, utan kräver långsiktiga lösningar. säger Are Kjeang.

Statens ekonomiska stöd till kommuner för rådgivningsinsatser och till fastighetsägare som vidtog åtgärder, var relativt stort under perioden 1975-1985. Typiskt för denna tid var en tydlighet i statens olika aktiviteter och att myndigheter samverkade. Idag är situationen mer splittrad.

– Samhället tappade en mängd kunskap och även förändringstempo när energirådgivningen avvecklades under 1980- talet. Om nu staten arbetar aktivt genom att sätta upp tydliga mål och ställa krav på kommunerna kan vi ta igen förlorad mark. Här kan den lokala energirådgivaren göra mycket nytta.

De senaste årens stigande el- och bränslepriser ger också bättre lönsamhet för åtgärder som minskar energianvändningen. EG-direktivet blir ytterligare ett verktyg, som efter en genomförd besiktning ger bra information för förslag till sparåtgärder. Nästa steg är att vidareutveckla förslagen, finansiera, hitta entreprenörer och genomföra åtgärder samt utbilda driftpersonal.

De nya reglerna, som efter övergångsperiod beräknas vara fullt genomförda 2009, innebär att i stort sett alla byggnader ska energideklareras vid nybyggnation, uthyrning eller försäljning samt överlåtelse av nyttjanderätt. Alla offentliga byggnader bör också ha en deklaration.

EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda genomförs i och med den nya lagen. Förslaget är en del i regeringens planerade program för energismart byggande och energieffektivisering av byggnader.

Mer information:
Rapporten heter “Goda energiråd och effektiv användning” och har utförts av Are Kjeang för Avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arbetet är en del i ett större projekt vid avdelningen och har finansierats av Energimyndigheten. Are Kjeang är verksam vid Karlstads universitet. Han har lång erfarenhet av rådgivningsarbete i svenska kommuner.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:
Are Kjeang, Avdelningen för miljö- och energisystem, Karlstads universitet
Tel 054-700 1110, mobil: 0730-32 52 33
are.kjeang@kau.se

John Holmberg, Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers
Tel: 031- 772 31 45
frtjh@chalmers.se

Kontakt på Informationsavdelningen:
Sofie Hebrand
Tel 031-772 84 64
sofie.hebrand@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera