Tema

Göteborgs universitets första disputation inom det konstnärliga området: Att skapa ordning för det estetiska i skolan.

I den första doktorsavhandlingen inom konstnärlig forskarutbildning vid Göteborgs universitet har Monica Lindgren granskat och analyserat lärares och skolledares uttalanden om grundskolans estetiska verksamhet.

Bakgrunden till avhandlingsstudien är senare års utbildningspolitiska satsningar på estetisk och konstnärlig verksamhet i skolan. I dessa sammanhang beskrivs dagens skola som i behov av allt friare skolformer och friare arbetssätt. Estetikens och konstens kreativa och skapande sidor förs här fram som en angelägenhet för hela skolan.

Mot bakgrund av dessa satsningar är utgångspunkten för avhandlingen frågan om hur ansvariga lärare och skolledare i skolan själva beskriver den egna skolans estetiska verksamhet. Vilka gränsdragningar görs i samband med uttalanden kring det estetiska i skolan? Vad talas om och på vilka olika sätt framställs denna verksamhet? Vilken syn på eleverna framkommer och hur ser man på den egna lärarkompetensen i samband med estetisk verksamhet?

I studien visas hur skolans estetiska verksamhet legitimeras utifrån främst sociala och utvecklingspsykologiska aspekter. Skolan beskrivs som alltför kravfylld, vilket anses få negativa konsekvenser för den enskilda elevens personliga utveckling. Lustfyllda estetiskt relaterade aktiviteter framställs som en motvikt till den i övrigt ensidigt teoretiska och mindre lustfyllda skolan. Att forma eleven till en självständig, ödmjuk och fri samhällsmedborgare uttrycks som en väsentlig uppgift för den estetiska pedagogen. I avhandlingen problematiseras och diskuteras dessa resultat utifrån teorier kring kunskap, skola och samhälle.
Monica Lindgren är utbildad tvåämneslärare i musik och svenska. Efter tio års verksamhet som lärare i grundskolan har hon under tio år varit lärarutbildare vid Karlstads universitet innan hon påbörjade sina doktorandstudier vid Musikhögskolan (numera Högskolan för scen och musik) och konstnärliga fakulteten i Göteborg.

Avhandlingen ATT SKAPA ORDNING FÖR DET ESTETISKA I SKOLAN – diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare, är den första filosofie doktorsavhandlingen vid Högskolan för scen och musik och Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vid fakulteten bedrivs forskarutbildning inom ämnena musikpedagogik, fri konst, musikalisk gestaltning, scenisk gestaltning, digital gestaltning, fotografisk gestaltning, filmisk gestaltning samt design.

Disputationen äger rum fredagen den 17 mars klockan 10.00-12.00 i sal A505, Artisten, Fågelsången 1 i Göteborg.
Opponent är professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet.
Betygsnämnden utgörs av professor Staffan Selander, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, professor Mats Börjesson vid Mälardalens högskola och lektor Cecilia Hultberg, Musikhögskolan i Malmö.

Kontaktinformation
Kerstin Nilsson, Informationsansvarig
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet Academy of Music and Drama, Göteborg University P.O. Box 210 SE-405 30 GÖTEBORG
Tel: +46(0)31-773 40 28 Fax: +46(0)31-773 40 30 http://www.hsm.gu.se

Göteborgs universitets första disputation inom det konstnärliga området: Att skapa ordning för det estetiska i skolan.

 lästid ~ 2 min