Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2006

Kostsam registrering hotar miljöprodukter

Bättre regelverk och snabbare hantering av nya miljöprodukter behövs för att vi snabbare ska nå en giftfri miljö. I dag är det för kostsamt och tar för lång tid att registrera nya produkter inom EU.

Nya, innovativa produkter för att lösa miljöproblem eller ersätta miljöbelastande kemikalier utvecklas ofta i små, forskningsnära företag. Produkterna är vanligen specialiserade och har därför en begränsad marknad, samtidigt som de ekonomiska marginalerna i miljöbranschen är små. De omfattande regelverken för produktgodkännande, registrering, som finns inom EU uppfattas av miljöbranschen som dåligt anpassade till de nya, gröna produkterna, med långa, oförutsägbara handläggningstider och höga kostnader som följd. Processen i sig utgör därför ett hinder mot framtagande av nya produkter. Det framkom vid seminariet “Användning av gröna kemikalier och mikroorganismer – Vilken roll spelar lagstiftningen?” den 17 februari som arrangerades av de Mistrafinansierade programmen DOM – Domesticering av Mikroorganismer och Marine Paint – åtgärder mot påväxt på båtar.
– Vår uppgift som forskare är att ta fram ny kunskap som kan utgöra underlag för riskbedömningar som är bättre anpassade till den här typen av gröna produkter. Det kommer att påskynda beslutsfattandet och godkännandet av nya produkter, säger Ingvar Sundh, säkerhetsforskare inom DOM-programmet och medarrangör av seminariet.

MINSKADE KOSTNADER
På seminariet, där såväl företag, forskare och företrädare för myndigheter och departement deltog, framkom olika förslag till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att miljöanpassade produkter ska bli tillgängliga. Bland annat föreslogs att avgifterna för registrering vid myndigheter tas bort samt att öka den offentliga finansieringen av produktutveckling för nya, miljöanpassade, produkter. Vidare poängterades behovet av bättre och effektivare regelverk.
Situationen är akut. Om inget görs snarast riskerar miljöbioteknik- och miljökemiområdena att tyna bort innan de ens har hunnit få ordentligt fotfäste på marknaden, var en allmän mening vid seminariet.

Kontaktinformation
Margareta Hökeberg, Projektledare DOM
Tfn: 018 – 674907, 0703 – 452802, e:post: margareta.hokeberg@maselab.se

Ingvar Lundh, Forskare DOM
Tfn: 018-67 32 08, e-post: ingvar.sundh@mikrob.slu.se

Måns Lönnroth, VD Mistra,
Tfn: 08-791 10 24, e-post: mans.lonnroth@mistra.org

Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig Mistra
Tfn: 08-791 10 27, 0707-32 30 07, annakarin.engvall@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera