Tema

Världsrekord i optisk förstärkning

En forskargrupp vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har slagit världsrekord när det gäller optisk förstärkning. Optisk förstärkning används bland annat vid datatransmission i optiska fibrer, inom radarteknik och komponentkarakterisering.

En relativt ny typ av optisk fiberbaserad förstärkare, en så kallad parametrisk optisk förstärkare användes för experimentet. Redan år 2000 visade forskargruppen på Chalmers som första grupp i världen förstärkning i denna typ av förstärkare. Den har sedan dess rönt stort intresse från forskare i alla delar av världen. En kraftigt förbättrad version med vilken optisk förstärkning på upp till 70 dB (10 miljoner gånger) uppmätts kommer att presenteras i mars 2006, vid den ledande konferensen i världen inom optisk kommunikation (Optical fiber Communication Conference, Anaheim, USA).

– Detta är den högsta förstärkning som någonsin mätts upp i någon typ av optisk förstärkare med ett enda förstärkningselement, säger Peter Andrekson på Avdelningen för fotonik.

– Ett grundläggande skäl till detta är en unik egenskap hos denna typ av förstärkare, nämligen att den bara kan förstärka signaler som utbreder sig i framåtriktningen. I andra förstärkare fungerar förstärkningen i båda riktningarna vilket innebär att nettoförstärkningen i den användbara framåtriktningen blir begränsad. Alla optiska förstärkare ger också ett oönskat tillskott av brus. Så gör även denna typ, men vi har konstaterat att brusfaktorn är helt jämförbar med andra typer av förstärkare.

De nya resultaten visar att det finns stor potential för denna typ av förstärkare i olika tillämpningar. Till exempel behövs inom optisk kommunikation en hög förstärkning i optiska mottagare för system med långa avstånd mellan regeneratorer och med relativt låga datatakter. Resultaten kan även få stor betydelse för optiskt baserad radarteknik, för mätning av mycket svaga optiska signaler, s.k. ’photon counting’, samt för karakterisering av olika typer av optiska komponenter.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Prof. Peter Andrekson, doktorand Thomas Torounidis eller Dr. Bengt-Erik Olsson, Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Avdelningen för fotonik, Chalmers

Peter.Andrekson@mc2.chalmers.se
Tel 031- 772 1606, 070-3088 606
Thomas.Torounidis@mc2.chalmers.se Tel 031 -772 1609
Bengt-Erik.Olsson@mc2.chalmers.se Tel 031 – 772 1892

Världsrekord i optisk förstärkning

 lästid ~ 2 min