Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2006

Högskolan Väst får del av Trollhättepaketet

Högskolan Väst finns med i fyra projekt som beviljats medel inom ramen för det så kallade Trollhättepaketet. Totalt rör det sig om 14 miljoner kronor till högskolans industriprocessforskning under tre år. – Det här ger oss ett kvitto på att vi både har den kvalitet och kompetens som efterfrågas och att vår forskning hävdar sig nationellt, säger rektor Lars Ekedahl.

Trollhättepaketet lades fram i samband med krisen för Saab Automobile hösten 2004. Det är från MERA-programmet – ett forskningsprogram inriktat på produktionsteknik – som Högskolan Väst som ett av få lärosäten beviljats medel.
Den preliminära finansieringen för de fyra projekt som Högskolan Väst finns med i ligger på 89 miljoner kronor. Högskolans andel är 14 miljoner kronor. Fortfarande återstår avtalsskrivningar och att fastställa budgetar innan projekten kan dra igång på allvar.

Bland samarbetspartnerna finns företag som Volvo Aero, Volvo personvagnar, Saab Automobile, Scania, Permanova och KIMab, samt lärosäten som KTH och Chalmers.
– Att komma med i de här sammanhangen är särskilt roligt eftersom det är företagen och inte finansiärerna som fått fälla avgörandet. De har valt ut högskolan som en av de partner de vill samarbeta med. Det känns som om vi som liten högskola lyckats bryta ny mark, säger docent Per Nylén, forskningsledare för högskolans industriprocessforskning.

Framgångarna för högskolans industriprocessforskare kommer nu slag i slag. Före årsskiftet kom beskedet om att högskolan blir operativt ansvarig för företagsforskarskolan CAPE, som stöttas av KK-stiftelsen. Nu står det alltså klart att man får del av Trollhättepaketet.
– Vi har visat att kompetensen finns i Västsverige. Jag hoppas att det här gör det lättare att realisera etableringen av ett produktionstekniskt centrum på Innovatum i Trollhättan, säger Lars Ekedahl.


Kort information om de fyra projekten

Virtual Training
I Virtual Training, ligger forskningsfrågeställningen åt det pedagogiska hållet. Projektet går ut på att lära operatörerna att bli bättre på att montera bilar med hjälp av simuleringar i stället för att ta fram fysiska prototyper av bilar som aldrig går i produktion. Projektet har en preliminär budget på 13,9 miljoner kronor, varav 2,7 miljoner kronor går till Högskolan Väst.

Optima
Projektet Optima, är en utvidgning av ett pågående projekt på Volvo Aero inom skärande bearbetning. Här handlar forskningen om att undersöka hur materialdefekter påverkar förslitningen av själva verktyget som används, i det här fallet svarvstål. Målet är att kunna svarva så fort som möjligt utan att verktyget havererar. Optima har en preliminär budget på 20,8 miljoner kronor varav högskolans andel ligger på 1 miljon kronor.

Punktsvetsning av ultrahöghållfasta stål
Målet för det tredje projektet, Punktsvetsning av ultrahöghållfasta stål, är att minska bilarnas vikt genom att ersätta traditionellt stål med ultrahöghållfast stål. Syftet är att minska bränsleförbrukningen och att anpassa sig till hårdare miljökrav utan att försämra produktegenskaperna vad gäller exempelvis krocksäkerhet och rost. Högskolans uppdrag är att utveckla en oförstörande provmetod så att man i produktionen kan upptäcka eventuella materialdefekter, särskilt sprickor. Projektet har en preliminär budget på 26 miljoner kronor, varav högskolans andel är 975 000 kronor.

Robotstyrd metallbyggnad via smältning
Det fjärde projektet, Robotstyrd metallbyggnad via smältning, handlar om att med hjälp av laser och tråd tillverka en produkt direkt från en cadritning. Tekniken ska användas till reparation, prototypframtagning och nytillverkning av produkter. Preliminär budget är 27,8 miljoner kronor varav högskolans andel är 9,2 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Docent Per Nylén, tel: 0520 – 22 33 58, mobiltel: 0733-97 50 61, per.nylen@hv.se, eller rektor Lars Ekedahl, tel: 0520- 22 30 50, mobiltel 0733 – 97 50 09, e-post lars.ekedahl@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera