Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2006

Ny teori om möjlig behandling mot fågelinfluensa

Forskare vid Karolinska Institutet har lanserat en ny teori om hur man möjligen kan behandla fågelinfluensa hos människor. Kemoterapi som används vid behandling av den mycket ovanliga immunsjukdomen hemofagocytisk lymfohistiocytos (HLH) skulle – rent hypotetiskt – även kunna fungera vid svår infektion av det aggressiva H5N1-viruset.

Teorin presenteras i nätupplagan av den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Författarna konstaterar att kemoterapi mot fågelinfluensa visserligen innebär ett betydande tankehopp, men menar ändå att sådan behandling bör kunna övervägas. Detta med tanke på att denna kemoterapi visat sig vara mycket verksam när det gäller att minska dödligheten i HLH-sjukdom förknippad med livshotande infektion av Epstein-Barr-viruset.

Dödligheten vid infektion med fågelinfluensa A-virus, subtyp H5N1, är omkring 50 procent uppgifter från Världshälsoorganisationen, WHO. Behovet att hitta innovativa behandlingar är därför stort. I sin hypotes visar professor Jan-Inge Henter vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor i Hongkong att personer med H5N1-infektion har vissa liknande symptom som patienter med HLH. Det finns även likheter vid obduktion.

Patienter med HLH har ett överskott av infektionsbekämpande vita blodkroppar, vilka kan ansamlas i frisk vävnad och orsaka skador på många olika organ. En av de viktigaste behandlingarna mot HLH är läkemedlet Etoposid, ett cellgift som bidrar till att döda överskottet av immunceller. Forskarna betonar dock att deras förslag till behandling för närvarande är en hypotes, och att den ännu inte har testats på patienter som drabbats av fågelinfluensa.

– Det skulle vara välkommet om WHO medverkade till att skapa förutsättningar för kliniska studier baserade på ett modifierat HLH-protokoll, utöver antivirusbehandling och annan stödjande behandling, för patienter som infekterats med H5N1, säger professor Jan-Inge Henter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Jan-Inge Henter, professor vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, enheten för barnonkologi, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, telefon 08 – 5177 2536, mobil 0706 – 333 557, e-post Jan-Inge.Henter@ki.se.

Pressekreterare Katarina Sternudd, tel 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera