Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2006

Maxtaxan inom barnomsorgen leder till att fler kvinnor arbetar

Mödrar vars barnomsorgsavgift sänktes med 500 kronor i månaden eller mer genom maxtaxan väljer i större utsträckning att arbeta istället för att stanna hemma med barnen. Det visar en ny studie från IFAU.

Arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i hushåll vars barnomsorgsavgift minskade med minst 500 kronor i månaden genom maxtaxan ökade med tre procentenheter. Resultatet är i linje med tidigare studier, som också visat att fler mödrar arbetar när barnomsorgsavgifterna sänks.

Fäder och antalet arbetade timmar opåverkade
De sänkta avgifterna påverkar däremot inte i vilken mån fäder väljer att arbeta. Studien finner inte heller några effekter på hur mycket föräldrar, såväl kvinnor som män, arbetar givet att de är sysselsatta.

Vad är maxtaxa inom barnomsorgen?
Maxtaxan innebär att barnomsorgsavgiften inte får överstiga en viss fastställd procent av ett hushålls bruttoinkomst. Det finns dessutom ett tak för hur mycket en kommun får ta ut i avgift från ett hushåll. När reformen genomfördes första januari 2002 fick det maximalt kosta 1 140 kronor per månad att ha ett barn i förskola. Motsvarande belopp 2006 är 1 260 kronor per månad.

Skillnader mellan hur föräldrar påverkas gör att vi kan undersöka effekterna
I studien räknar vi ut vad det skulle kosta för ett hushåll att ha samtliga barn i åldern 1-9 i kommunal barnomsorg på heltid åren 2001 (året innan avgiftsreformen) och 2002 (det första året med maxtaxa). Vi jämför sedan föräldrar vars barnomsorgsavgift ändrades mycket med föräldrar vars avgifter inte ändrades i någon större utsträckning. Studien är en första delstudie och slutrapporten kommer att redovisas våren 2007.

Kontaktinformation
IFAU-rapport 2006:2 “Påverkar maxtaxan inom barnomsorgen hur mycket föräldrar arbetar?” är skriven av Eva Mörk, Linus Lindqvist och Daniela Lundin, alla IFAU.
Om du vill veta mer kontakta Eva tel: 018-471 70 72,
e-post: eva.mork@ifau.uu.se eller Daniela tel: 018-471 70 84, e-post: daniela.lundin@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera