Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2006

Marknad och medborgare – ny avhandling om elevers val till gymnasiet

Dagens gymnasieutbildning står under ett närmast konstant omvandlingstryck där den ena reformen avlöser den andra. Reformerna kan knytas till två huvudsakliga innehållsområden. Elevernas ökade grad av valfrihet och skolornas möjligheter att arbeta fram lokalt anknutna utbildningsprogram har skapat en flexiblare gymnasieutbildning. I en ny avhandling från Växjö universitet, "Marknad och medborgare", diskuterar pedagogen Stefan Lund hur en rad olika skolreformer möjliggör en utveckling av lokala utbildningsmarknader som står i kontrast till en tidigare centralt regelstyrd gymnasieutbildning. Han visar hur gymnasieskolorna drivs in i en företrädesvis lokal konkurrenssituation där kampen om elevernas gymnasieval mynnar ut i olika profilerings- och marknadsföringsprinciper. Detta samtidigt som kravet kvarstår att alla elever oberoende av intressen eller studieaspirationer ska uppnå vissa centralt uppsatta kunskapsmål.

Stefan Lund studerar hur den omstrukturerade gymnasieutbildningen kan tydliggöras i relation till ett alltmer individualiserat samhälle, vilket också förändrat villkoren för elevers utbildningsval. Stefan Lund har undersökt hur en grupp elever med godkända grundskolebetyg men med varierande sociala bakgrunder och kön, hanterar olika situationer och sammanhang som de möter på sin väg in i gymnasieutbildningen. Resultaten pekar bland annat på att de så kallade kärnämnena upprätthåller en dubbel differentieringsprocess som i sig försvårar ambitionerna om programmens likvärdighet. Elevernas personliga intressen och studieaspirationer sammanfaller med en institutionaliserad logik för vad elever på olika program är i behov av för kunskaper. Andra delar av resultaten visar att kursgymnasiet möjliggör ett överskridande av traditionella utbildningsval. Målinriktade elever kan välja till kurser som gör deras utbildning mer konkurrenskraftig i förhållande till den högre utbildningen. Andra elever klarar inte alls av att hantera den ökade valfriheten. Ofta saknar dessa elever en nära och reell kommunikationspartner att diskutera möjliga alternativ med.

Stefan Lund är lärare och allmändidaktiker med intresse för utbildningssystems och skolors förändring. Sedan 1999 har han varit doktorand vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet, där han också undervisar och bedriver forskning.

Avhandlingen “Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser” försvaras fredagen 3 mars, 2006, kl. 13:15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Pelarplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor emeritus Erik Wallin, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Kontakta: Stefan Lund, telefon: 0470-70 82 53, 0706-320069 eller e-post Stefan.Lund@vxu.se

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Praktiska upplysningar: Marianne Thureson, forskningssekreterare vid Institutionen för pedagogik, telefon: 0470-70 89 18

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera