Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2006

Fortsatt EU-stöd till forskning om marksanering

Marksaneringscentrum Norr (MCN), i vilket Avdelningen för avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet ingår, får 2 miljoner kronor under 2006 från EU:s strukturfonder, Mål 1. MCN har sedan 2001 fått stöd från EU för att forska fram nya metoder för bättre hantering av markföroreningar efter industriell verksamhet, exempelvis bangårdar och sågverk.

I norra Sverige finns ett stort antal problemområden som förorenats av kvicksilver, arsenik eller dioxiner. Det gäller till exempel dioxinföroreningar vid Öbacka i Umeå och Hanssons såg i Luleå, kvicksilverförorenade sediment i Luleå älv och arsenik vid Robertsfors bruk. Samarbetsprojektet mellan universiteten i Luleå och Umeå har under åren byggt upp en internationellt uppmärksammad och framgångsrik samverkan mellan forskare från Umeå universitet, SLU, FOI och Luleå tekniska universitet, liksom med 13 branschföretag i norra Sverige och med ett antal myndigheter.

MCN har tagit fram nya metoder och modeller för att bedöma riskerna med föroreningar och åtgärda problemen. Under 2006 kommer forskarna och de medverkande företagen gemensamt att dokumentera och publicera dessa metoder. Som en följd av samarbetet har medlemsföretagen redan stor kännedom om metoderna och kan därmed bli först med att offerera dem i upphandlingar och uppdrag.

Upplysningar: Forskningssamordnare Christian Maurice, tel. 0920-49 12 08, christian.maurice@ltu.se, forskningsinformatör Thomas Liljedahl, tel. 090-786 54 64, thomas.liljedahl@chem.umu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera