Artikel från Linköpings universitet
24 februari 2006

ISO-certifikat ingen garanti för kvalitet

Ett företag kan ha ett dåligt kvalitetsarbete och ändå bli certifierat enligt standarden ISO 9000. Krav från kunder är det viktigaste motivet för att söka certifiering, visar forskning vid Linköpings universitet.

ISO 9000 introducerades 1987 som kvalitetsledningsstandard och har sedan dess spritts över stora delar av världen. I Sverige finns över 5 000 certifikat och sju ackrediterade certifieringsorgan.

Nu visar Bozena Poksinska vid Avdelningen för kvalitetsteknik i sin doktorsavhandling att certifieringen ofta inte motsvaras av någon verklig förändring i företagens arbetssätt.

-Papperet har blivit det viktiga. Kunderna kräver ett dokument av sina underleverantörer trots att alla borde inse att det inte är någon garanti för hög kvalitet, säger Bozena Poksinska.

Forskningsprojektet omfattade tre steg: först en enkätundersökning med frågor om motivation, faktorer viktiga för införande och fördelar med ISO 9000. Därefter gjordes fallstudier av tre mindre företag som var nykomlingar i systemet. Det tredje och avslutande steget var en enkätundersökning om betydelsen av certifieringsrevisioner.

Resultaten visar att det främsta motivet för införande var kundernas krav. De tre företagen i fallstudien angav kundtrycket som den viktigaste orsaken medan kvalitetsförbättring inte spelade någon avgörande roll. De “standardiserade praktiken” i stället för att praktisera standarden. Företagens inställning var att nå upp till minimikrav som de påstod att de redan hade uppfyllt. På grund av bristande intern motivation var de inte villiga till förändringar.

-Standarden är mycket generell. Den säger bara vilka krav som ska uppfyllas, inte på vilket sätt. Organisationer har stor frihet till egen tolkning. En annan svaghet är att certifieringsorganen å ena sidan ska vara objektiva granskare, å andra sidan försäljare av sina tjänster, säger Bozena Poksinska.

Revisionerna har dock en nyckelroll för framgången i ett kvalitetsledningssystem. En utvecklingsinriktad revisor kan ge viktiga bidrag till förbättringsarbetet.


Avhandlingen ISO 9000: business as usual or radical change? läggs fram fredag 3 mars kl 13.15 i sal C3, Hus C, Linköpings universitet Campus Valla. Opponent är professor Bøje Larsen, Köpenhamns handelshögskola.

Kontaktinformation
Bozena Poksinska 013-282724, bozpo@ikp.liu.se
Hemsida: http://www.ikp.liu.se/q/Staff/bozpo

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera