23 februari 2006

Ser framtidens miljövänliga lastbil ut som ett tåg?

Sätten att designa lätta, tysta och stabila bilar, lastbilar, hjullastare och tåg kan mycket väl komma att likna varandra i framtiden. Det är en fullt tänkbar följd när forskare och fordonsindustri tillsammans ska ta fram framtidens fordon vid det nystartade forskningscentret för fordonsutveckling, Centre for ECO2 Vehicle Design, på KTH.

Tillsammans med svensk fordonsindustri ska forskare vid KTH forma designverktyg för att ta fram lättare fordon som ger mindre luftmotstånd, och samtidigt är tystare och har bättre köregenskaper, än dagens.

Förutom KTH är Scania, Volvo, Saab Automobile, Bombardier Transportation, A2 Acoustics, Polytec Composites, VTI samt Vägverket och Banverket parter i centret. Totalt får det nya centret 210 miljoner kronor från Vinnova och de medverkande parterna under en tioårsperiod.

Startskottet för denna mångmiljonsatsning på fordonsutveckling vid KTH sker i dag, torsdag 23 februari, när Vinnovas generaldirektör Per Eriksson och Anders Flodström, KTHs rektor, skriver under avtalet för KTHs Vinn Excellence Centre for ECO2 Vehicle Design.

– Vi kommer inte att nöja oss med att bara lösa de multidisciplinära problemen. Vi ska dessutom använda oss av kompetenser inom olika fordonsslag för att lösa likartade problem för olika typer av fordon, säger centrets föreståndare Annika Stensson Trigell, professor vid KTH Farkost och Flyg.

Centre for ECO2 Vehicle Design vid KTH är ett av de fyra första av Vinnovas s.k. Vinn Excellence Center i Karlstad, Linköping, Lund och Stockholm där Vinnova och medverkande parter totalt satsar 840 miljoner kronor på fyra. Satsningen ska skapa ny, internationellt konkurrenskraftig forskning som leder till ny kunskap och teknik och därmed också nya produkter, processer och tjänster.

– Centre for ECO2 Vehicle Design kan nu bygga upp en mycket stark forskningsmiljö inom fordonsutveckling. Koncentrationen av kompetens ger flera fördelar, bland annat en långsiktighet som ger deltagarna möjlighet att utveckla sin verksamhet över tio år, säger Carl Naumburg på Vinnova.

Varje centrum är organisatoriskt kopplat till ett universitet eller högskola och bygger på en intensiv samverkan med näringsliv, forskningsinstitut, andra forskningsorganisationer och offentliga verksamheter. I juni tar Vinnova beslut om ytterligare 15 Vinn Excellence Center.

Signering av avtalet sker torsdagen den 23 februari 2006 kl. 11.00 på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm

Kontaktinformation
Kontaktpersoner på KTH:
Professor Annika Stensson Trigell, föreståndare Centre for ECO2 Vehicle Design,
KTH Farkost och Flyg, 08-790 76 57

Kontaktpersoner på Vinnova:
Mattias Lundberg, ansvarig för hela Vinn Excellence Center-satsningen, 08-473 31 78,
Carl Naumburg, handläggare för ECO2-satsningen, 08-473 31 72.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera