22 februari 2006

Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står fast vid Bolognamodellen

Riksdagen står nu i begrepp att införa en fyraårig civilekonomexamen. En sådan nationell civilekonomexamen innebär ett kraftigt avsteg från den s.k. Bolognamodell som ledande handelshögskolor i Europa håller på att gå över till. Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står fast vid att “Bolognamodellen” är den modell som gynnar studenterna mest och kommer att gå vidare med förberedelserna för att införa denna modell.

Bolognamodellen innebär i korthet att den högre utbildningens struktur harmoniseras i Europa. Utbildningen delas in i tre skeden med tre olika examina: Kandidat (3 års studier), master (kandidatexamen plus 2 års studier) och doktor (masterexamen plus 3 års studier). Efter kandidatexamen kan en student söka sig till en masterutbildning vid en annan skola, eventuellt i ett annat land. Han eller hon kan också gå ut på arbetsmarknaden och kanske återkomma för masterutbildning efter några års arbetslivserfarenhet.

Syftet med denna reform är att göra examina i olika europeiska länder jämförbara vilket underlättar internationell rörlighet och stimulerar till ökad kvalitet i utbildningen. Ekonomer arbetar på en internationell arbetsmarknad där rörlighet och jämförbarhet är viktigt. Bolognamodellen är därför särskilt värdefull just inom ekonomutbildningen. Att då införa en nationell civilekonomexamen, som inte kommer att vara känd och accepterad utanför Sveriges gränser, är därför ett stort misstag.

Civilekonomexamen kan i dag bara tas vid Handelshögskolan i Stockholm, men studenter vid många andra universitet och högskolor som har ett visst innehåll i sin examen kan få titeln civilekonom. Det förslag om en nationell civilekonomexamen som Riksdagen i dag skall ta ställning till utgår från tanken att “civilekonom” är ett yrke. Inget kan vara mer felaktigt. En civilekonomutbildning leder inte till ett visst yrke utan är en plattform för en mängd olika karriärer. Civilekonomer finns följaktligen inom de flesta yrkesområden och arbetar med allt från riksbankens penningpolitik till marknadsföring av snabbrörliga konsumentvaror, revision, bokföring o.s.v. Det finns också civilekonomer i regeringen.

Förslaget att inrätta en nationell fyraårig civilekonomexamen är olyckligt och böra avvisas av Riksdagen. Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer under alla omständigheter att satsa på Bolognamodellen och ge sina studenter en internationellt känd och accepterad examen.

Kontaktinformation
Lars Bergman
Rektor Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 9000

Rolf Wolff
Rektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Tel. 031-773 5521

Gunilla Bornmalm-Jardelöw
Prorektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Tel. 031-773 1333

Günther Mårder
Kårordförande Handelshögskolans i Stockholm Studentkår
Tel. 08-506 92 901

Staffan Sandblad
Kårordförande Handelshögskolans i Göteborg Studentkår
Tel. 0739-011 100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera