Tema

Aggressiva bindvävstumörer har opereras bort i onödan

Det kan vara onödigt att operera bort bindvävstumören desmoid eftersom den i många fall kan försvinna av sig själv. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Desmoid är en ovanlig typ av bindvävstumör som växer snabbt och aggressivt. Tumörerna kan bli väldigt stora, upp till tjugo centimeter i diameter. Vanligen sätter sig tumören i bukväggen, i skuldran eller i låret. Desmoiderna tränger ofta in i muskulaturen och andra kringliggande vävnader, vilket försvårar behandlingen. Runt 30 svenskar drabbas årligen och ungefär en procent av dem drabbas så allvarligt att livet inte går att rädda. I dessa fall beror dödsfallen på att tumörerna uppkommer runt känsliga organ som stora kroppspulsådern eller runt luftstrupen.

Den traditionella behandlingen av desmoider har varit mer eller mindre omfattande kirurgi, i vissa fall amputationer. Annan behandling som till exempel strålning och cellgifter har prövats, men haft en osäker effekt. Det är mycket vanligt att tumören en tid efter behandling kommer tillbaka på samma ställe.

Specialistläkare Mikael Dalén visar i sin avhandling att desmoider ofta kan försvinna av sig själva och att behandling i många fall därför inte behövs. I en studie av 30 patienter som kontrollerades mer än 20 år efter diagnos fann han att alla utom en patient var tumörfria trots att många behandlats för ett eller flera återfall och en del till slut lämnats obehandlade.

I en annan studie som ingår i avhandlingen följdes åtta patienter med obehandlade tumörer i genomsnitt i drygt fyra år. Fem tumörer minskade i storlek eller försvann helt, en tumör förblev oförändrad och två ökade under observationstiden. För att bedöma värdet av traditionell behandling analyserades 113 patienter statistiskt avseende faktorer som kan påverka risken för återfall. Lägst risk var det om patienten opererats på sjukhus med specialistkompetens om just den här tumören och om tumören opererats bort med en god marginal av omgivande frisk vävnad, vilket i många fall innebar invalidiserande ingrepp. Andra faktorer som medförde låg risk för återfall var hög ålder hos patienten och om tumören satt i bukväggen.

Slutsatsen som Mikael Dalén drar i sin avhandling är att det i många fall av desmoidtumör går bra att vänta med behandling, speciellt med tanke på att behandlingen kan innebära att patienten blir invalidiserad.
– Istället för att operera är det bättre att följa patienten regelbundet med magnetkameraundersökning, säger Mikael Dalén.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avd. för ortopedi samt institutionen för biomedicin, avd. för patologi
Avhandlingens titel: Desmoid tumors. New aspects on diagnostic procedures, treatment and outcome
Avhandlingen försvaras fredagen den 24 februari, klockan 9.00, Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Specialistläkare Mikael Dalén, telefon 031-342 8258, e-post: mikael.dalen@vgregion.se

Handledare:
Docent Björn Gunterberg, telefon 031-342 1000, e-post: bjorn.gunterberg@vgregion.se

Aggressiva bindvävstumörer har opereras bort i onödan

 lästid ~ 2 min