Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2006

Könsroller ökar risken för långvariga ryggbesvär

Könsuppdelat arbetsliv och arbetsfördelning i hemmet ökar risken för långvariga besvär i nacke, skuldror och ländrygg – både för män och för kvinnor. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Besvär i nacke/skuldra och ländrygg drabbar var tredje vuxen någon gång under ett år, och uppemot 80 procent av befolkningen får besvär någon gång under livet. Besvär i nacke och skuldror är vanligare bland kvinnor, medan ländryggsbesvär är lika vanligt hos både kvinnor och män. Besvären medför avsevärt lidande och mycket höga kostnader för både individ och samhälle, genom exempelvis sjukvård och sjukfrånvaro.

Ola Leijons avhandling från Karolinska Institutet visar att den sammantagna livssituationen med både yrkesarbete och villkor utanför yrkesarbetet, påverkar risken för långvariga besvär i nacke, skuldror och ländrygg. Elva grupper med olika arbets- och livsvillkor identifierades. De grupper som var kvinno- eller mansdominerade hade en ökad risk för långvariga besvär. Riskgrupperna karaktäriserades av en spänd och belastande situation av något slag, exempelvis tung fysisk eller psykosocial belastning på arbetet eller i hemmet. Studien visar att strukturella faktorer som ett könsuppdelat arbetsliv och en könsuppdelad arbetsfördelning i hemmet har stor betydelse för risken att drabbas av långvariga besvär. Detta gäller både män och kvinnor.

– För att minska ryggbesvären bör vi anpassa förebyggande insatser för olika målgrupper, och dessutom behövs samtidiga insatser på flera olika nivåer; för individ, på arbetsplatsen, i organisationen och i samhället, säger Ola Leijon, doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Studien baseras på analyser av 1095 yrkesarbetande personer som deltagit i MUSIC-Norrtälje studien*. De hade inte sökt vård för besvär i nacke, skuldror eller ländrygg under de senaste sex månaderna före deltagandet. Deltagarna intervjuades och besvarade enkäter vid ett tillfälle under perioden 1994-1997, samt besvarade en ny enkät 5 år senare. Data som samlats in omfattar fysiska och psykosociala villkor i och utanför arbete, samt grad av besvär i nacke/skuldra och ländrygg.

* MUSIC-Norrtälje studien är en befolkningsbaserad longitudinell studie av ländryggs- och nacke/skulderbesvär där 2910 Norrtäljebor deltagit 1994-1997 samt i uppföljning 2000-2001. Studien genomfördes av Arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Avhandling:
“Exposure assessment: gender and context, and target groups for prevention of neck/shoulder and low back pain”, Ola Leijon, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för yrkesmedicin, Karolinska Institutet och Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ola Leijon, telefon 08-737 37 19, e-post ola.leijon@sll.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, Karolinska Instiutet,
telefon 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera