Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2006

Ny rapport från Stockholms universitet:Stora kvalitetsskillnader mellan kommunernas alkoholtillsyn

Förutsättningar för att kontrollera kommunens krogar skiljer sig åt på olika håll i landet och resurserna räcker inte alltid till för att bedriva den restaurangtillsyn som alkohollagen kräver. Det visar en ny rapport från Centrum för alkoholvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet.

När alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995 flyttades ansvaret för den lokala alkoholkontrollen från länsstyrelserna till kommunerna. I en studie av SoRAD, Stockholms universitet, har den lokala kontrollen av alkoholservering på restauranger studerats.

Studien visar att förutsättningarna för att bedriva kontroll av restaurangernas alkoholservering skiljer kraftigt åt mellan kommunerna. Endast drygt hälften av de kommunala handläggare som arbetar med alkoholtillsyn har detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift medan övriga hade andra ansvarsområden, de kan till exempel arbeta som socialsekreterare. Sammantaget upptog tillsyn av restauranger mindre än en tiondel av den aktuella arbetstiden för den undersökta gruppen. Dessutom uppgav närmare 15 procent av alkoholhandläggarna att politiker och beslutsfattare prioriterar näringspolitiska intressen framför alkohollagen

– Många alkoholhandläggare hinner helt enkelt inte med att regelbundet genomföra besök för att kontrollera restaurangerna. Andra problem som kom fram i studien var att handläggarna ofta känner sig ensamma om att ha den kompetens som krävs på området, säger Antonina Eriksson, forskningsassistent vid SoRAD.

Trots svårigheterna med arbetet hade ändå sju av tio positiva upplevelser av sitt arbete. Främst nämndes kontakterna med krögare och myndighetsrepresentanter samt variationen i arbetet som positivt. En hög andel av dem som deltog i studien hade också synpunkter på hur upplevda problem kunde avhjälpas: ett ökat samarbete mellan kommuner och andra kollegor, större förståelse och mer kunskap för de alkoholpolitiska frågorna och alkohollagen hos kommunpolitiker och i förvaltningar, tydligare och gemensam tolkning av alkohollagen, mer tid för handläggning och framförallt tillsynsarbete samt högre och fördjupad gemensam utbildning för alkoholhandläggare.

Undersökningen genomfördes under våren 2004 och riktades till alkoholhandläggarna i Sveriges 290 kommuner (87 procent av kommunerna representeras i studien). Syftet var att belysa förutsättningar för hur den lokala kontrollen av restauranger bedrivs samt vilka positiva respektive problematiska aspekter som är kopplade till den.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Antonina Eriksson, forskningsassistent SoRAD, mobil 073-5916924
Börje Olsson, professor i alkohol- och drogforskning tfn 08-674 7050 e-post Borje.Olsson@sorad.su.se
Agneta Paulsson, informatör Stockholms universitet, tfn 08-16 22 56, som har bild på Antonina Eriksson

Hämta rapporten på www.sorad.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera