Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2006

Hur diabetes försämrar infektionsförsvaret

En förklaring till den ökade känsligheten för infektioner vid diabetes läggs fram i den avhandling som Daniel Saiepour försvarar vid Umeå universitet den 24 februari.

En typ av vita blodkroppar, s.k. neutrofila granulocyter, är viktiga i försvaret mot skadliga mikroorganismer. De har förmåga att ta upp mikroorganismer och oskadliggöra dem via giftiga syreradikaler. I avhandlingen redovisas att förhöjda nivåer av socker (glukos) och insulin hämmar de vita blodkropparnas angrepp på mikroorganismerma och samtidigt kan påverka frisättningen av reaktiva syreradikaler.

Det är känt sedan länge att patienter med diabetes har ökad känslighet för infektioner. Detta har delvis ansetts bero på en bristande funktion hos neutrofila granulocyter. Eftersom att både blodsocker och insulinnivåer kan variera mycket vid diabetes, speciellt vid typ 2-diabetes där både blodsockret och insulinet kan nå höga nivåer under längre perioder, är det viktigt att förstå hur detta påverkar de vita blodkropparnas funktion.

Enligt avhandlingen minskar förhöjda nivåer av insulin de neutrofila granulocyternas rörlighet och hämmar därigenom upptaget av mikroorganismer. Dessutom leder förhöjda insulinkoncentrationer till ett ökat läckage av syreradikaler vid angreppen på mikroorganismer, vilket kan orsaka skador på kroppens egna vävnader och vara en bidragande orsak till försämrad sårläkning eller andra skador på kroppens vävnader vid diabetes.

Daniel Saiepour är läkare och doktorand vid avdelningen för histologi med cellbiologi, tel. 090-786 5974, 070-984 60 90, e-post: saiepour@acc.umu.se.

Avhandlingen läggs fram fredagen den 24 februari vid Inst. för integrativ medicinsk biologi och har titeln Glucose and insulin modulate phagocytosis and production of reactive oxygen metabolites in human neutrophil granulocytes. Svensk titel: Glukos och insulin påverkar fagocytos och produktion av reaktiva syreradikaler i neutrofila granulocyter.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal BiA201, biologihuset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Olle Stendahl, Medicinsk mikrobiologi, Hälsouniversitetet i Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera