Artikel från vr_admin
14 februari 2006

Rysk energipolitik oroande för Europa

Robert Larsson vid FOI har, i ljuset av den rysk-ukrainska gaskonflikten under 2005-2006, analyserat risker för Sverige och EU när det gäller leveranser av olja och naturgas från Ryssland. Den nyutkomna rapporten utgör en sammanfattning av en kommande rapport och fastslår att Rysslands agerande på längre sikt kan ställa till problem för Europa.

Sedan 1991 har Ryssland vid ett femtiotal tillfällen i sin energiexport använt hårdför prispolitik, leveransavbrott eller hot mot andra länder, bland annat mot Ukraina, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien och Georgien. Sättet, sammanhanget och framförda krav vittnar om ett politiskt maktspel, i vissa fall om ren utpressning. En orsak är den ryska statledningens syn på energi som en ekonomisk och säkerhetspolitisk maktfaktor. Det har medfört att energifrågorna enligt rysk syn legitimt kan hanteras med extraordinära medel både nationellt och internationellt.

Problemen för omvärlden innebär vid sidan av leveranstryggheten att det ryska agerandet och inställningen till energi även påverkar andra säkerhets-, handels- och utrikespolitiska relationer.

Den nya rapporten beskriver ett antal slutsatser och bedömningar om rysk olja och naturgas och slår fast tre problem och risker för Sverige och EU. För det första; då Rysslands resurser av olja, men även av gas successivt minskar kommer konkurrensen om resterande rysk energi att bli mycket större än idag. Ryssland kan då ta ökad politisk hänsyn genom att välja köpare av rysk energi.

För det andra; bör Sverige och EU vara beredda på att hantera ett Ryssland som agerar på andra värdegrunder och efter egna regler, speciellt då Ryssland vill att energipolitiken ska vara den primära utrikespolitiska hävstången. Rysslands agerande kan hittills inte beskrivas som partnerskapsagerande trots att EU och Ryssland har deklarerat att de är partners.

För det tredje; finns det risker för leveranstryggheten. Rapporten visar dock att några större leveransavbrott riktade mot västra Europa på kort sikt inte är troliga. Risken för att Sverige i nuläget skall drabbas är dock minimal. Däremot är risken för leveransavbrott mot länderna i Östeuropa stor, vilket igen skulle kunna leda till att andra länder i Europa drabbas.

– Jag tror att risken ökar om exempelvis en djup politisk kris uppstår mellan Ryssland och ett annat land. Men då skulle avbrottet troligtvis bli kortvarigt, partiellt och riktat mot en enskild importör. Risken för västra Europa att drabbas av ett leveransavbrott riktat mot en annan aktör som exempelvis Ukraina, som visats 2006, mycket stor, säger Robert L. Larsson, .

Rapporten presenterar ett antal slutsatser rörande Rysslands roll som strategisk energileverantör och innehåller även en sammanfattning av president Putins energipolitik i stort.

Huvuddelen av Robert L. Larssons rapport bygger på slutsatserna från en kommande och mer omfattande forskningsrapport, Russia’s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy Supplier, vilken planeras publiceras under mars.

Kontaktinformation
Robert Larsson,
robert.larsson@foi.se
08-55 50 37 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera