Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2006

Membranforskare får pris av Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse

Styrelsen för Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse har beslutat tilldela Erik Lindahl vid Stockholms universitet stiftelsens personliga pris samt forskningsstöd på totalt 350 000 kronor.

Erik Lindahl är för närvarande forskarassistent vid Stockholm Bioinformatics Center, efter att ha arbetat flera år vid Stanford University i USA. Han har en doktorsgrad i teoretisk biofysik från Kungliga Tekniska högskolan och civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds tekniska högskola.

Han får priset för sina insatser inom studier av biomolekylers struktur och dynamik med så kallade molekylärdynamiska metoder. Han har särskilt studerat de membran som omger alla levande celler. Hans arbete har rönt stor internationell uppmärksamhet och är av intresse för till exempel framtida läkemedelsutveckling.

Priset kommer att delas ut på KVA den 22 februari.

– Priset är oerhört glädjande både för mig personligen och som uppskattning av hela forskargruppens arbete inom ett spännande tvärdisciplinärt fält. Även om vi tillbringar mycket tid med att söka anslag ger det förstås en helt annan prestige och uppmärksamhet med en spontan utmärkelse, vilket tillsammans med det ekonomiska stödet är enormt viktigt för att kunna locka de bästa studenterna att forska på membran och membranprotein, säger Erik Lindahl.

Erik Lindahl har nyligen också fått ett så kallat Ingvar Carlsson Award om tre miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning.


——
Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning inom det medicinska och biokemiska området och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till unga forskare som utmärkt sig. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska institutet.

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl. Metoden “Hagberg Falling Number” används idag över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer. Makarna hade inga barn utan testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen som varje år delar ut omkring 0,7 miljoner kronor till lovande forskare.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:
Erik Lindahl kan nås via e-post, lindahl@sbc.su.se, alternativt telefon 08-5537 85 64 eller 0704-218767.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera