Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2006

Lax och havsöring tillbaka efter ett sekel

I nära ett sekel har kraftverk hindrat havsvandrande fisk från att ta sig uppströms i småländska Emån. I december 2000 öppnades nybyggda fiskvägar för att ge fisken möjlighet att fortplanta sig längre upp i ån. Men klarar fisken av att hitta och använda fiskvägarna? Forskare från Karlstads universitet har genomfört en av de första övergripande studierna på fiskvägar.

Småländska Emån är nog mest känd för sina malar och stora havsöringar. Något som kanske inte är lika känt är att de fiskarter som kommer upp från havet för att leka, till exempel öring, lax och vimma, endast kunnat använda de nedre delarna av ån under större delen av 1900-talet. Detta på grund av två kraftverk i Finsjö.

För att göra det möjligt för dessa fiskarter att simma längre upp i ån och på så sätt utöka deras lekområden byggdes år 2000 fiskvägar förbi de två kraftverken. Man valde att bygga naturlika fiskvägar vid båda kraftverken.

Olle Calles, doktorand vid Karlstads universitet har studerat om den vuxna havsöringen och laxen tar sig förbi Finsjö via fiskvägarna. Forskare har märkt lax och öring med sändare för att kunna följa fisken och se om de kommer förbi kraftverken upp- och nedströms. Resultatet visar att många fiskar klarar att använda de nya fiskvägarna, men att dessa behöver utvecklas ytterligare. För de yngel som kläcks ovanför kraftverken, innebär det stora faror när de ska bege sig mot havet igen. Många fastnar i kraftverkens turbiner eller äts av rovfiskar. Fler insatser behövs för att ge fisken möjlighet att finna sina gamla lekplatser uppströms om kraftverken. Resultaten finns nu dokumenterade i Olle Calles avhandling: Re-establishment of connectivity for fish populations in regulated rivers.

Projektet är finansierat av Elforsk, svenska elföretagens forsknings och utvecklingsorgan, Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Avsikten är att studera vattenkraftens miljöeffekter och hur dessa problem ska kunna lösas i framtiden.

Kontaktinformation
Olle Calles, doktorand i biologi vid Karlstads universitet, tfn 070-261 70 53 eller 054-700 14 54 mejl olle.calles@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera